قیمت پایانی تغییر درصد
25,000 431.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 25,000 431.00 1.69
قیمت پایانی 25,000 431.00 1.69
اولین قیمت 25,000
قیمت دیروز 25,431
بازه روز 25,000 25,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -208675000
تعداد سهام 97.8 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 74
حجم معاملات 225,177
ارزش معاملات 5.629 میلیارد
ارزش بازار 2.445 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 225,177 225,177
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 36
حقیقی 19 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65