قیمت پایانی تغییر درصد
857 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 830 0.00 0.00
قیمت پایانی 857 0.00 0.00
اولین قیمت 859
قیمت دیروز 857
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 904 818
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26567
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 623,441

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 514.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 826 840 12,982 1
1 10,331 825 858 17,400 2
1 20,000 820 859 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65