قیمت پایانی تغییر درصد
835 19.00 2.22

داده ها

آخرین معامله 828 26.00 3.04
قیمت پایانی 835 19.00 2.22
اولین قیمت 835
قیمت دیروز 854
بازه روز 869 827
قیمت مجاز 920 834
بازه هفته 878 850
بازه سال - -
P/E 25885
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 475,285

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 1.604 میلیون
ارزش معاملات 1.339 میلیارد
ارزش بازار 501 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.354 میلیون 527,418
حقوقی 250,000 1.077 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 66 26
حقیقی 65 25
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 690.158 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,103 827 849 10,000 1
1 15,000 823 850 10,000 1
1 15,500 821 851 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65