قیمت پایانی تغییر درصد
1,741 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,741 0.00 0.00
اولین قیمت 1,668
قیمت دیروز 1,741
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,814 1,642
بازه هفته 1,793 1,535
بازه سال - -
P/E 53971
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 292,056

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.045 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 65,079 1,750 1,750 64,378 2
1 7,145 1,746 1,760 33,500 2
1 5,704 1,745 1,777 35,378 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65