داده ها

آخرین معامله 4,035 156.00 3.72
قیمت پایانی 4,199 8.00 0.19
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 4,191
بازه روز 4,400 3,982
قیمت مجاز 4,400 3,982
بازه هفته 4,411 4,191
بازه سال - -
P/E 130169
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 2,047
حجم معاملات 18.755 میلیون
ارزش معاملات 78.761 میلیارد
ارزش بازار 2.519 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.255 میلیون 18.108 میلیون
حقوقی 500,000 647,335
تعداد خرید فروش
مجموع 518 485
حقیقی 517 482
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 618.66 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,500 3,990 3,990 130,000 3
3 65,400 3,982 4,000 562 1
1 1,000 1,555 4,035 5,260 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65