داده ها

آخرین معامله 953 0.00 0.00
قیمت پایانی 937 0.00 0.00
اولین قیمت 931
قیمت دیروز 937
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 972 880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29047
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 564,334

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 562.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 942 950 19,914 2
2 4,425 940 957 3,000 1
1 10,000 938 960 7,881 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65