داده ها

آخرین معامله 1,034 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,003 0.00 0.00
اولین قیمت 940
قیمت دیروز 1,003
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,053 953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31093
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 468,604

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 601.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 26,000 983 1,060 1,093 1
1 9,000 955 1,114 34,739 2
0 0 0 1,194 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65