داده ها

آخرین معامله 1,089 33.00 2.94
قیمت پایانی 1,103 19.00 1.69
اولین قیمت 1,100
قیمت دیروز 1,122
بازه روز 1,122 1,081
قیمت مجاز 972 880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34193
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 564,334

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 816,082
ارزش معاملات 900.354 میلیون
ارزش بازار 661.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 816,082 674,556
حقوقی 0 141,526
تعداد خرید فروش
مجموع 32 30
حقیقی 32 29
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 156.103 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,087 1,110 14,856 1
7 301,754 1,081 1,116 10,000 1
2 41,853 1,080 1,119 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65