داده ها

آخرین معامله 895 0.00 0.00
قیمت پایانی 905 0.00 0.00
اولین قیمت 914
قیمت دیروز 905
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 972 880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28055
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 564,334

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 543 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,154 892 922 30,000 1
1 5,000 891 924 2,200 1
3 31,200 890 925 5,462 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65