قیمت پایانی تغییر درصد
8,390 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,390 0.00 0.00
اولین قیمت 8,300
قیمت دیروز 8,390
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,500 7,692
بازه هفته 8,500 6,830
بازه سال - -
P/E 260090
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,200 8,500 8,500 12,000 1
1 150 8,497 0 0 0
5 69,389 8,496 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65