قیمت پایانی تغییر درصد
1,482 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,482 0.00 0.00
اولین قیمت 1,449
قیمت دیروز 1,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,038 940
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139308
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 658,768 1,499 1,516 2,000 1
1 777 1,498 1,517 53,444 2
1 35,051 1,497 1,521 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65