قیمت پایانی تغییر درصد
1,119 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,133 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,119 0.00 0.00
اولین قیمت 1,158
قیمت دیروز 1,119
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,038 940
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 105186
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.343 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,124 1,134 2,221 1
2 3,000 1,122 1,137 10,000 1
2 10,200 1,121 1,140 11,701 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65