قیمت پایانی تغییر درصد
1,608 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,608 0.00 0.00
اولین قیمت 1,608
قیمت دیروز 1,608
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,713 1,551
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 151152
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,799 1,599 1,616 19,387 1
2 54,000 1,592 1,630 21,728 2
2 13,339 1,590 1,632 31,475 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65