قیمت پایانی تغییر درصد
1,013 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,013 0.00 0.00
اولین قیمت 998
قیمت دیروز 1,013
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,038 940
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 95222
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,222 982 1,038 9,020 1
1 1,187 972 1,040 169,000 7
1 5,000 960 1,041 68,844 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/25)

65