قیمت پایانی تغییر درصد
981 37.00 3.92

داده ها

آخرین معامله 991 47.00 4.98
قیمت پایانی 981 37.00 3.92
اولین قیمت 966
قیمت دیروز 944
بازه روز 991 955
قیمت مجاز 991 897
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 92214
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 456
حجم معاملات 6.231 میلیون
ارزش معاملات 6.116 میلیارد
ارزش بازار 1.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.231 میلیون 6.031 میلیون
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 77 161
حقیقی 77 160
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 196.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
47 1.835 میلیون 991 1,008 49,999 1
1 5,184 989 1,017 50,000 1
1 43,717 984 1,022 45,555 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65