قیمت پایانی تغییر درصد
916 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 915 0.00 0.00
قیمت پایانی 916 0.00 0.00
اولین قیمت 955
قیمت دیروز 916
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 953 863
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 86104
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.099 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 73,176 901 915 41,000 3
4 77,968 900 916 3,000 1
1 2,500 881 919 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65