قیمت پایانی تغییر درصد
2,303 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,321 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,303 0.00 0.00
اولین قیمت 2,257
قیمت دیروز 2,303
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,413 2,185
بازه هفته 2,400 2,150
بازه سال - -
P/E 216482
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,349 2,319 2,323 19,300 2
1 6,000 2,300 2,324 20,000 1
1 1,663 2,295 2,325 23,372 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65