قیمت پایانی تغییر درصد
2,367 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,375 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,367 0.00 0.00
اولین قیمت 2,401
قیمت دیروز 2,367
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,606 2,358
بازه هفته 2,465 2,358
بازه سال - -
P/E 222498
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,631 2,375 2,380 1,000 1
1 2,672 2,362 2,397 6,000 1
2 3,109 2,358 2,400 55,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65