قیمت پایانی تغییر درصد
1,418 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,413 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,418 0.00 0.00
اولین قیمت 1,479
قیمت دیروز 1,418
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,488 1,348
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 287854
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,380 1,413 5.772 میلیون 91
2 102,000 1,379 1,414 40,223 1
1 5,000 1,323 1,419 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65