قیمت پایانی تغییر درصد
1,263 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,254 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,263 0.00 0.00
اولین قیمت 1,285
قیمت دیروز 1,263
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 256389
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.94 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,668 1,225 1,254 1.287 میلیون 28
1 100,000 1,220 1,255 1,400 1
2 3,000 1,217 1,257 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65