قیمت پایانی تغییر درصد
2,206 101.00 4.38

داده ها

آخرین معامله 2,227 80.00 3.47
قیمت پایانی 2,206 101.00 4.38
اولین قیمت 2,270
قیمت دیروز 2,307
بازه روز 2,287 2,192
قیمت مجاز 2,422 2,192
بازه هفته 2,448 2,351
بازه سال - -
P/E 447818
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,150
حجم معاملات 49.327 میلیون
ارزش معاملات 108.824 میلیارد
ارزش بازار 13.868 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45.369 میلیون 48.562 میلیون
حقوقی 3.958 میلیون 765,077
تعداد خرید فروش
مجموع 1,068 720
حقیقی 1,063 718
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.044 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,226 2,240 8,000 2
2 102,000 2,225 2,242 1,290 1
1 5,000 2,221 2,245 130,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65