قیمت پایانی تغییر درصد
1,299 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,299 0.00 0.00
اولین قیمت 1,299
قیمت دیروز 1,299
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263697
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.166 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,299 1,300 118,850 2
1 12,089 1,296 1,301 47,000 1
10 312,884 1,295 1,309 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65