قیمت پایانی تغییر درصد
1,552 56.00 3.74

داده ها

آخرین معامله 1,570 74.00 4.95
قیمت پایانی 1,552 56.00 3.74
اولین قیمت 1,520
قیمت دیروز 1,496
بازه روز 1,570 1,486
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 315056
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,208
حجم معاملات 35.155 میلیون
ارزش معاملات 54.563 میلیارد
ارزش بازار 9.757 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34.008 میلیون 30.729 میلیون
حقوقی 1.15 میلیون 4.429 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 468 753
حقیقی 466 751
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.089 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
349 21.523 میلیون 1,570 1,575 13,000 3
1 100,000 1,569 1,577 155,936 8
2 19,760 1,568 1,585 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65