قیمت پایانی تغییر درصد
1,501 69.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 1,503 71.00 4.96
قیمت پایانی 1,501 69.00 4.82
اولین قیمت 1,488
قیمت دیروز 1,432
بازه روز 1,503 1,463
قیمت مجاز 1,503 1,361
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 304703
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,875
حجم معاملات 61.762 میلیون
ارزش معاملات 92.714 میلیارد
ارزش بازار 9.436 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 59.414 میلیون 37.452 میلیون
حقوقی 2.348 میلیون 24.31 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 921 577
حقیقی 917 574
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 32.964 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
109 6.594 میلیون 1,503 0 0 0
2 12,170 1,501 0 0 0
5 22,804 1,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65