قیمت پایانی تغییر درصد
831 20.00 2.35

داده ها

آخرین معامله 836 15.00 1.76
قیمت پایانی 831 20.00 2.35
اولین قیمت 845
قیمت دیروز 851
بازه روز 861 810
قیمت مجاز 885 801
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 168693
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 789
حجم معاملات 9.569 میلیون
ارزش معاملات 7.949 میلیارد
ارزش بازار 5.224 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.166 میلیون 9.569 میلیون
حقوقی 402,368 0
تعداد خرید فروش
مجموع 325 133
حقیقی 324 133
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 334.368 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 112,885 830 836 2,280 1
3 106,300 829 839 170,000 3
4 142,000 828 840 142,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65