قیمت پایانی تغییر درصد
1,654 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,655 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,654 0.00 0.00
اولین قیمت 1,730
قیمت دیروز 1,654
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,811 1,639
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 335762
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.398 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,653 1,665 103 1
2 22,121 1,650 1,677 6,590 1
1 3,400 1,648 1,680 16,520 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65