قیمت پایانی تغییر درصد
19,157 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,239 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,157 0.00 0.00
اولین قیمت 19,500
قیمت دیروز 19,157
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,410 18,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19674239
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 568,279

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 114.942 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 623 19,230 19,270 8,800 2
1 450 19,210 19,339 3,000 1
1 10,000 19,205 19,390 9,149 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65