قیمت پایانی تغییر درصد
13,674 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,702 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,674 0.00 0.00
اولین قیمت 13,570
قیمت دیروز 13,674
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,331 12,967
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14043198
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 716,897

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 82.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 13,747 13,747 28,919 6
1 12,675 13,702 13,748 12,040 2
1 182 13,672 13,749 14,856 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65