قیمت پایانی تغییر درصد
17,014 59.00 0.35

داده ها

آخرین معامله 16,823 132.00 0.78
قیمت پایانی 17,014 59.00 0.35
اولین قیمت 17,255
قیمت دیروز 16,955
بازه روز 17,279 16,800
قیمت مجاز 17,802 16,108
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17473378
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 588,859

معاملات

تعداد معاملات 210
حجم معاملات 989,034
ارزش معاملات 16.827 میلیارد
ارزش بازار 102.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 337,156 785,587
حقوقی 651,878 203,447
تعداد خرید فروش
مجموع 77 76
حقیقی 72 70
حقوقی 5 6
تغییر حقوقی به حقیقی 7.63 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 589 16,850 16,900 26,497 1
1 1,000 16,800 16,930 56,258 2
1 1,857 16,701 16,940 13,312 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65