قیمت پایانی تغییر درصد
23,171 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,171 0.00 0.00
اولین قیمت 24,000
قیمت دیروز 23,171
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,111 22,721
بازه هفته 24,200 22,888
بازه سال - -
P/E 23796617
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 417,903

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 139.026 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 306 23,120 23,300 97,930 1
1 100 23,114 23,777 1,000 1
1 4,000 23,003 23,790 1,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65