قیمت پایانی تغییر درصد
23,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,895 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,643 0.00 0.00
اولین قیمت 24,780
قیمت دیروز 23,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,884 23,420
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24281361
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,330

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 141.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 99,754 23,890 23,987 14,207 2
2 3,049 23,813 23,999 4,000 2
1 2,090 23,810 24,000 1,414 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65