قیمت پایانی تغییر درصد
15,779 411.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 15,800 432.00 2.81
قیمت پایانی 15,779 411.00 2.67
اولین قیمت 15,480
قیمت دیروز 15,368
بازه روز 15,999 15,369
قیمت مجاز 16,136 14,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16205033
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 646,538

معاملات

تعداد معاملات 577
حجم معاملات 3.001 میلیون
ارزش معاملات 47.355 میلیارد
ارزش بازار 94.674 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.478 میلیون 1.473 میلیون
حقوقی 1.523 میلیون 1.528 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 207 196
حقیقی 200 191
حقوقی 7 5
تغییر حقوقی به حقیقی 73.404 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,523 15,800 15,889 1,000 1
1 76 15,783 15,899 7,000 1
1 10,000 15,775 15,900 14,477 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65