قیمت پایانی تغییر درصد
12,905 105.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 12,752 258.00 1.98
قیمت پایانی 12,905 105.00 0.81
اولین قیمت 12,850
قیمت دیروز 13,010
بازه روز 13,210 12,500
قیمت مجاز 14,331 12,967
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13253435
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 716,897

معاملات

تعداد معاملات 325
حجم معاملات 1.231 میلیون
ارزش معاملات 15.889 میلیارد
ارزش بازار 77.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.155 میلیون 1.187 میلیون
حقوقی 76,000 44,201
تعداد خرید فروش
مجموع 145 53
حقیقی 144 52
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 410.366 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 12,754 12,950 900 1
1 140 12,753 12,980 2,562 1
1 10,000 12,751 13,000 24,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65