داده ها

آخرین معامله 2,921 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,938 0.00 0.00
اولین قیمت 2,915
قیمت دیروز 2,938
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,100 2,806
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 170,882

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 176.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,000 2,920 2,988 3,000 2
2 14,000 2,910 2,989 3,000 2
1 1,000 2,908 2,997 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/25)

65