داده ها

آخرین معامله 26,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,081 0.00 0.00
اولین قیمت 26,400
قیمت دیروز 26,081
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,684 25,048
بازه هفته 27,000 24,515
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.565 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 108 26,000 26,088 1,434 1
1 78 25,708 26,090 3,252 1
1 50 25,632 26,098 4,727 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65