داده ها

آخرین معامله 23,555 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,459 0.00 0.00
اولین قیمت 23,218
قیمت دیروز 23,459
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,940 22,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 23,218 23,588 3,632 3
1 1,000 23,212 23,589 13,350 5
1 730 23,210 23,600 40 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65