داده ها

آخرین معامله 12,441 588.00 4.96
قیمت پایانی 12,445 592.00 4.99
اولین قیمت 12,445
قیمت دیروز 11,853
بازه روز 12,445 12,441
قیمت مجاز 8,620 7,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,857

معاملات

تعداد معاملات 202
حجم معاملات 1.142 میلیون
ارزش معاملات 14.209 میلیارد
ارزش بازار 746.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.118 میلیون 1.142 میلیون
حقوقی 23,994 0
تعداد خرید فروش
مجموع 114 43
حقیقی 113 43
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 298.605 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 88,163 12,441 16,174 11,111 2
1 1,184 11,916 0 0 0
2 1,269 11,915 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65