داده ها

آخرین معامله 6,218 296.00 5.00
قیمت پایانی 6,143 221.00 3.73
اولین قیمت 5,800
قیمت دیروز 5,922
بازه روز 6,218 5,670
قیمت مجاز 6,218 5,626
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 104,058

معاملات

تعداد معاملات 479
حجم معاملات 2.483 میلیون
ارزش معاملات 15.251 میلیارد
ارزش بازار 368.58 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.483 میلیون 1.37 میلیون
حقوقی 0 1.112 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 179 115
حقیقی 179 113
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 6.833 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
59 757,674 6,218 6,355 2,068 1
1 960 6,214 0 0 0
1 1,000 6,213 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65