داده ها

آخرین معامله 7,142 340.00 5.00
قیمت پایانی 7,101 299.00 4.40
اولین قیمت 7,130
قیمت دیروز 6,802
بازه روز 7,142 6,852
قیمت مجاز 7,142 6,462
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 83,375

معاملات

تعداد معاملات 481
حجم معاملات 1.806 میلیون
ارزش معاملات 12.822 میلیارد
ارزش بازار 426.06 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.806 میلیون 1.706 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 110 192
حقیقی 110 191
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 710.1 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 98,171 7,142 0 0 0
1 12,741 7,101 0 0 0
1 1,000 7,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65