داده ها

آخرین معامله 24,000 930.00 3.73
قیمت پایانی 23,960 970.00 3.89
اولین قیمت 25,294
قیمت دیروز 24,930
بازه روز 25,294 23,684
قیمت مجاز 8,620 7,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,857

معاملات

تعداد معاملات 607
حجم معاملات 660,959
ارزش معاملات 15.837 میلیارد
ارزش بازار 1.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 660,959 660,959
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 294 104
حقیقی 294 104
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,160 24,000 24,330 20 1
1 500 23,955 24,600 2,274 1
1 444 23,954 24,689 43 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65