قیمت پایانی تغییر درصد
1,733 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,802 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,733 0.00 0.00
اولین قیمت 1,760
قیمت دیروز 1,733
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,782 1,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -233955
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 227,376

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 346.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,700 2,073 4,000 1
1 2,000 1,635 2,090 50,000 1
1 3,000 1,615 2,151 6,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65