قیمت پایانی تغییر درصد
13,300 569.00 4.47

داده ها

آخرین معامله 13,337 606.00 4.76
قیمت پایانی 13,300 569.00 4.47
اولین قیمت 13,250
قیمت دیروز 12,731
بازه روز 13,367 12,750
قیمت مجاز 13,367 12,095
بازه هفته 12,841 11,617
بازه سال - -
P/E -1795500
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 994
حجم معاملات 2.38 میلیون
ارزش معاملات 31.656 میلیارد
ارزش بازار 2.66 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.376 میلیون 2.339 میلیون
حقوقی 3,708 41,412
تعداد خرید فروش
مجموع 349 340
حقیقی 347 338
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 501.463 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 13,314 13,350 85 1
3 125,000 13,300 13,359 10,000 1
1 1,700 13,294 13,360 9,350 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65