قیمت پایانی تغییر درصد
5,393 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,393 0.00 0.00
اولین قیمت 5,394
قیمت دیروز 5,393
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,662 5,124
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -728055
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.079 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,650 6,043 1,700 1
0 0 0 6,050 3,400 2
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65