قیمت پایانی تغییر درصد
15,974 697.00 4.56

داده ها

آخرین معامله 16,038 761.00 4.98
قیمت پایانی 15,974 697.00 4.56
اولین قیمت 15,999
قیمت دیروز 15,277
بازه روز 16,040 15,277
قیمت مجاز 16,040 14,514
بازه هفته 17,097 15,206
بازه سال - -
P/E 8929466
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 196
حجم معاملات 302,581
ارزش معاملات 4.833 میلیارد
ارزش بازار 7.987 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 302,581 288,501
حقوقی 0 14,080
تعداد خرید فروش
مجموع 96 53
حقیقی 96 52
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 224.914 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 261 16,000 16,038 2,756 1
1 185 15,999 16,040 10,065 2
1 1,200 15,601 16,806 655 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65