داده ها

آخرین معامله 4,537 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,473 0.00 0.00
اولین قیمت 4,260
قیمت دیروز 4,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,419 3,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2500407
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.237 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 71,381 4,537 4,559 1,000 1
1 946 4,520 4,565 3,000 1
1 845 4,514 4,610 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65