داده ها

آخرین معامله 4,350 20.00 0.46
قیمت پایانی 4,392 62.00 1.43
اولین قیمت 4,530
قیمت دیروز 4,330
بازه روز 4,530 4,280
قیمت مجاز 4,419 3,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2455128
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 447
حجم معاملات 1.269 میلیون
ارزش معاملات 5.574 میلیارد
ارزش بازار 2.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.269 میلیون 1.019 میلیون
حقوقی 0 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 208 132
حقیقی 208 131
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.098 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,762 4,331 4,389 4,500 1
1 7,500 4,330 4,390 26,479 3
1 4,024 4,329 4,398 6,154 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65