قیمت پایانی تغییر درصد
19,395 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,395 0.00 0.00
اولین قیمت 19,487
قیمت دیروز 19,395
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,132 18,216
بازه هفته 19,599 18,401
بازه سال - -
P/E 10841805
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 19,333 19,410 885 2
1 153 19,301 19,420 5,000 1
1 53 19,300 19,439 4,165 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65