قیمت پایانی تغییر درصد
8,399 5.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 8,324 80.00 0.95
قیمت پایانی 8,399 5.00 0.06
اولین قیمت 8,003
قیمت دیروز 8,404
بازه روز 8,729 7,985
قیمت مجاز 4,419 3,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4695041
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 50,201
ارزش معاملات 420.795 میلیون
ارزش بازار 4.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 50,201 40,245
حقوقی 0 9,956
تعداد خرید فروش
مجموع 24 37
حقیقی 24 36
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 83.62 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,324 8,444 2,000 1
2 1,140 8,323 8,499 18,450 2
1 5,698 8,322 8,500 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65