داده ها

آخرین معامله 6,479 341.00 5.00
قیمت پایانی 6,479 341.00 5.00
اولین قیمت 6,479
قیمت دیروز 6,820
بازه روز 6,479 6,479
قیمت مجاز 7,161 6,479
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3621761
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 88
حجم معاملات 820,485
ارزش معاملات 5.316 میلیارد
ارزش بازار 3.24 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 820,485 820,485
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 24
حقیقی 40 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,479 2.336 میلیون 194
0 0 0 6,482 6,001 4
0 0 0 6,500 4,360 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65