داده ها

آخرین معامله 4,282 225.00 4.99
قیمت پایانی 4,404 103.00 2.29
اولین قیمت 4,490
قیمت دیروز 4,507
بازه روز 4,490 4,282
قیمت مجاز 4,732 4,282
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2461836
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 100,496
ارزش معاملات 432.339 میلیون
ارزش بازار 2.202 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 100,496 46,179
حقوقی 0 54,317
تعداد خرید فروش
مجموع 21 14
حقیقی 21 13
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 239.212 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,700 3,769 4,282 116,388 9
0 0 0 4,309 500 1
0 0 0 4,320 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65