قیمت پایانی تغییر درصد
13,253 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,273 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,253 0.00 0.00
اولین قیمت 13,199
قیمت دیروز 13,253
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,273 12,009
بازه هفته 13,273 10,665
بازه سال - -
P/E 7408427
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
54 1.481 میلیون 13,273 15,956 13,630 1
1 100 13,255 0 0 0
1 84 13,253 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65