قیمت پایانی تغییر درصد
4,138 182.00 4.60

داده ها

آخرین معامله 4,106 150.00 3.79
قیمت پایانی 4,138 182.00 4.60
اولین قیمت 4,048
قیمت دیروز 3,956
بازه روز 4,153 4,045
قیمت مجاز 4,153 3,759
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 124140
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,211
حجم معاملات 12.711 میلیون
ارزش معاملات 52.604 میلیارد
ارزش بازار 12.151 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.57 میلیون 7.879 میلیون
حقوقی 6.141 میلیون 4.832 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 353 339
حقیقی 340 329
حقوقی 13 10
تغییر حقوقی به حقیقی 5.415 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,480 4,106 4,110 10,000 1
3 190,000 4,100 4,129 30,000 1
1 100,000 4,080 4,137 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65