قیمت پایانی تغییر درصد
4,698 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,680 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,698 0.00 0.00
اولین قیمت 4,751
قیمت دیروز 4,698
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 140940
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,524 4,670 4,697 5,906 1
1 41,987 4,665 4,698 5,000 1
1 3,521 4,662 4,700 23,227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65