قیمت پایانی تغییر درصد
6,822 30.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 6,780 12.00 0.18
قیمت پایانی 6,822 30.00 0.44
اولین قیمت 6,680
قیمت دیروز 6,792
بازه روز 6,939 6,680
قیمت مجاز 7,131 6,453
بازه هفته 7,239 6,527
بازه سال - -
P/E 204660
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 798
حجم معاملات 2.779 میلیون
ارزش معاملات 18.96 میلیارد
ارزش بازار 20.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2 میلیون 1.954 میلیون
حقوقی 779,650 824,957
تعداد خرید فروش
مجموع 404 161
حقیقی 400 146
حقوقی 4 15
تغییر حقوقی به حقیقی 309.084 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,505 6,751 6,789 200 1
2 3,000 6,750 6,800 5,873 2
1 500 6,710 6,827 1,130 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65