قیمت پایانی تغییر درصد
4,366 220.00 4.80

داده ها

آخرین معامله 4,357 229.00 4.99
قیمت پایانی 4,366 220.00 4.80
اولین قیمت 4,500
قیمت دیروز 4,586
بازه روز 4,500 4,357
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130980
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 258
حجم معاملات 1.612 میلیون
ارزش معاملات 7.036 میلیارد
ارزش بازار 12.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 880,275 943,329
حقوقی 731,428 668,374
تعداد خرید فروش
مجموع 101 67
حقیقی 97 65
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 275.294 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,205 4,357 403,060 9
1 2,000 4,030 4,369 224 1
1 20,000 4,001 4,378 269 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65