قیمت پایانی تغییر درصد
5,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,613 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,767 0.00 0.00
اولین قیمت 6,048
قیمت دیروز 5,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,055 5,479
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 173010
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.934 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,600 5,799 5,000 1
1 15,000 4,444 6,000 14,216 2
1 20,000 4,001 6,036 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65