قیمت پایانی تغییر درصد
3,264 155.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 3,260 151.00 4.86
قیمت پایانی 3,264 155.00 4.99
اولین قیمت 3,264
قیمت دیروز 3,109
بازه روز 3,264 3,230
قیمت مجاز 2,822 2,554
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 97920
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 895
حجم معاملات 40.628 میلیون
ارزش معاملات 132.606 میلیارد
ارزش بازار 9.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.169 میلیون 2.865 میلیون
حقوقی 2.3 میلیون 32.604 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 259 82
حقیقی 256 73
حقوقی 3 9
تغییر حقوقی به حقیقی 98.911 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 850 3,250 3,260 1,147 1
1 5,000 3,240 3,262 11,500 2
1 5,000 3,235 3,263 425,143 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65