قیمت پایانی تغییر درصد
5,593 3.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 5,600 10.00 0.18
قیمت پایانی 5,593 3.00 0.05
اولین قیمت 5,686
قیمت دیروز 5,590
بازه روز 5,686 5,600
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 167790
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 61,663
ارزش معاملات 347.814 میلیون
ارزش بازار 16.423 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 62,663 62,663
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 13
حقیقی 17 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,028 5,585 5,600 200 1
2 410 5,584 5,610 6,654 1
1 8,050 5,581 5,647 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65