داده ها

آخرین معامله 2,434 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,434 0.00 0.00
اولین قیمت 2,434
قیمت دیروز 2,434
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,945 1,833
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4868
تعداد سهام 2.052 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.994 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,861 1,900 2,000 1
1 20,000 1,860 1,903 1,071 1
1 10,000 1,859 1,923 7,403 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65