قیمت پایانی تغییر درصد
888 18.00 2.07

داده ها

آخرین معامله 900 30.00 3.45
قیمت پایانی 888 18.00 2.07
اولین قیمت 862
قیمت دیروز 870
بازه روز 900 852
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1776
تعداد سهام 1.543 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 209,996
ارزش معاملات 186.384 میلیون
ارزش بازار 1.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 209,996 209,996
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 14
حقیقی 9 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65