قیمت پایانی تغییر درصد
788 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 795 0.00 0.00
قیمت پایانی 788 0.00 0.00
اولین قیمت 797
قیمت دیروز 788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 803 771
بازه سال - -
P/E -1576
تعداد سهام 1.543 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65