قیمت پایانی تغییر درصد
5,003 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,842 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,003 0.00 0.00
اولین قیمت 4,842
قیمت دیروز 5,003
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,253 4,753
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7259353
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,842 8,118 6
0 0 0 5,005 6,579 3
0 0 0 5,029 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65