قیمت پایانی تغییر درصد
3,731 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,746 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,731 0.00 0.00
اولین قیمت 3,708
قیمت دیروز 3,731
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5413681
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.149 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,082 3,730 3,746 5,322 3
1 1,000 3,645 3,747 1,000 2
1 10,000 3,643 3,749 1,704 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65