قیمت پایانی تغییر درصد
2,847 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,847 0.00 0.00
اولین قیمت 2,851
قیمت دیروز 2,847
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,996 2,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4130997
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.64 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,037 2,800 2,880 99,993 3
1 1,000 2,727 2,891 50,000 1
1 2,000 2,726 2,893 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65