قیمت پایانی تغییر درصد
3,586 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,586 0.00 0.00
اولین قیمت 3,630
قیمت دیروز 3,586
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5203286
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 38 3,540 3,550 27,026 3
1 300 3,520 3,570 3,000 1
1 2,000 3,513 3,578 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65