قیمت پایانی تغییر درصد
6,744 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,602 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,744 0.00 0.00
اولین قیمت 6,918
قیمت دیروز 6,744
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,662 6,028
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9785544
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 6,602 6,784 1,800 1
1 313 6,601 6,800 10,000 1
1 1,000 6,574 6,960 465 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65