قیمت پایانی تغییر درصد
6,932 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,742 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,932 0.00 0.00
اولین قیمت 7,450
قیمت دیروز 6,932
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10058332
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.993 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,189 2,500 6,742 835,481 39
1 1,000 1,000 6,752 14,850 1
0 0 0 6,976 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65