قیمت پایانی تغییر درصد
11,789 443.00 3.62

داده ها

آخرین معامله 11,621 611.00 5.00
قیمت پایانی 11,789 443.00 3.62
اولین قیمت 12,800
قیمت دیروز 12,232
بازه روز 12,800 11,621
قیمت مجاز 12,843 11,621
بازه هفته 12,099 11,679
بازه سال - -
P/E 17105839
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 736,034
ارزش معاملات 8.677 میلیارد
ارزش بازار 6.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 526,034 736,034
حقوقی 210,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 128 74
حقیقی 126 74
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.476 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 88 11,511 11,621 73,518 5
0 0 0 11,985 4,500 1
0 0 0 11,990 5,570 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65