قیمت پایانی تغییر درصد
5,149 9.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 5,200 60.00 1.17
قیمت پایانی 5,149 9.00 0.18
اولین قیمت 5,200
قیمت دیروز 5,140
بازه روز 5,200 5,060
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7471199
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 182,899
ارزش معاملات 942.141 میلیون
ارزش بازار 2.966 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 159,583 132,899
حقوقی 23,316 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 17 26
حقیقی 16 25
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 137.396 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,234 5,200 5,248 500 1
1 2,227 5,150 5,249 14,490 3
1 3,477 5,146 5,250 20,808 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65