قیمت پایانی تغییر درصد
2,196 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,202 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,196 0.00 0.00
اولین قیمت 2,234
قیمت دیروز 2,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,268 2,136
بازه هفته 2,270 2,140
بازه سال - -
P/E 595116
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.843 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 102,734 2,211 2,222 7,000 1
1 15,000 2,206 2,230 9,720 1
1 500 2,205 2,237 1,129 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65