قیمت پایانی تغییر درصد
1,241 10.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 1,277 46.00 3.74
قیمت پایانی 1,241 10.00 0.81
اولین قیمت 1,231
قیمت دیروز 1,231
بازه روز 1,277 1,231
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 336311
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 1.041 میلیون
ارزش معاملات 1.292 میلیارد
ارزش بازار 2.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.041 میلیون 1.041 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 39
حقیقی 19 39
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65