قیمت پایانی تغییر درصد
1,161 9.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 1,138 32.00 2.74
قیمت پایانی 1,161 9.00 0.77
اولین قیمت 1,186
قیمت دیروز 1,170
بازه روز 1,200 1,110
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 314631
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 1.5 میلیون
ارزش معاملات 1.742 میلیارد
ارزش بازار 2.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.5 میلیون 1.5 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 58 48
حقیقی 58 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65