داده ها

آخرین معامله 5,807 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,732 0.00 0.00
اولین قیمت 5,591
قیمت دیروز 5,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,150 4,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 343920
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 573.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 67,725 5,807 5,819 949 1
9 237,240 5,710 6,000 4,000 1
1 2,000 5,701 6,290 326 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65