داده ها

آخرین معامله 6,280 162.00 2.65
قیمت پایانی 6,220 102.00 1.67
اولین قیمت 6,100
قیمت دیروز 6,118
بازه روز 6,348 6,000
قیمت مجاز 5,150 4,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 373200
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,157

معاملات

تعداد معاملات 158
حجم معاملات 602,832
ارزش معاملات 3.75 میلیارد
ارزش بازار 622 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 552,832 602,832
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 34 72
حقیقی 33 72
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 311 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,121 6,259 4,230 1
1 10,000 6,120 6,260 380 1
1 2,968 6,118 6,270 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65