قیمت پایانی تغییر درصد
3,987 67.00 1.71

داده ها

آخرین معامله 4,114 194.00 4.95
قیمت پایانی 3,987 67.00 1.71
اولین قیمت 3,922
قیمت دیروز 3,920
بازه روز 4,115 3,853
قیمت مجاز 4,116 3,724
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 239220
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,025

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 295,048
ارزش معاملات 1.176 میلیارد
ارزش بازار 398.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 295,048 295,048
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 36
حقیقی 22 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,116 4,116 14,163 4
1 10,000 4,114 4,209 4,000 1
1 10,000 4,003 4,242 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65