داده ها

آخرین معامله 5,297 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,263 0.00 0.00
اولین قیمت 5,560
قیمت دیروز 5,263
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,653 5,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 315780
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,862

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 526.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,723 5,210 5,297 3,514 1
1 3,500 5,190 5,320 1,000 1
1 20,000 5,162 5,360 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65