قیمت پایانی تغییر درصد
33,321 1,739.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 33,970 1,090.00 3.11
قیمت پایانی 33,321 1,739.00 4.96
اولین قیمت 33,307
قیمت دیروز 35,060
بازه روز 34,890 33,307
قیمت مجاز 36,813 33,307
بازه هفته 37,493 33,800
بازه سال - -
P/E 1999260
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 316
حجم معاملات 270,336
ارزش معاملات 9.008 میلیارد
ارزش بازار 3.332 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 270,336 270,336
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 129 84
حقیقی 129 84
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 30,500 33,970 270 1
0 0 0 33,988 950 1
0 0 0 34,000 1,920 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65