قیمت پایانی تغییر درصد
8,202 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,209 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,202 0.00 0.00
اولین قیمت 8,200
قیمت دیروز 8,202
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,150 4,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 492120
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 820.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,640 8,209 8,310 3,000 1
1 140 7,221 8,460 260 1
1 200 7,042 8,505 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65