قیمت پایانی تغییر درصد
3,795 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,795 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,795 0.00 0.00
اولین قیمت 3,795
قیمت دیروز 3,795
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,038 2,862
بازه هفته 3,474 3,213
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
116 5.245 میلیون 3,038 0 0 0
1 7,250 2,964 0 0 0
1 50,000 2,962 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65