داده ها

آخرین معامله 1,480 41.00 2.85
قیمت پایانی 1,451 12.00 0.83
اولین قیمت 1,460
قیمت دیروز 1,439
بازه روز 1,497 1,429
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 445.301 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 214
حجم معاملات 2.326 میلیون
ارزش معاملات 3.375 میلیارد
ارزش بازار 646.132 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.326 میلیون 1.326 میلیون
حقوقی 0 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 41 24
حقیقی 41 23
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.451 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65