داده ها

آخرین معامله 2,598 192.00 6.88
قیمت پایانی 2,839 49.00 1.76
اولین قیمت 2,940
قیمت دیروز 2,790
بازه روز 2,940 2,598
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 445.301 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 192
حجم معاملات 1.926 میلیون
ارزش معاملات 5.468 میلیارد
ارزش بازار 1.264 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.926 میلیون 1.77 میلیون
حقوقی 0 156,000
تعداد خرید فروش
مجموع 92 33
حقیقی 92 32
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 442.884 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65