قیمت پایانی تغییر درصد
3,504 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,504 0.00 0.00
اولین قیمت 3,600
قیمت دیروز 3,504
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,692 3,342
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1177344
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 3,343 3,500 5,841 2
0 0 0 3,510 6,000 1
0 0 0 3,518 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65