قیمت پایانی تغییر درصد
11,941 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,899 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,941 0.00 0.00
اولین قیمت 12,480
قیمت دیروز 11,941
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,038 11,798
بازه هفته 11,598 11,123
بازه سال - -
P/E 4012176
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.494 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 11,830 11,938 27,185 2
1 200 11,817 11,998 2,000 1
1 100 11,805 12,000 9,570 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65