قیمت پایانی تغییر درصد
3,673 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,673 0.00 0.00
اولین قیمت 3,715
قیمت دیروز 3,673
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 3,839 3,680
بازه سال - -
P/E 1234128
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.611 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,282 3,549 3,670 7,277 1
0 0 0 3,757 2,000 1
0 0 0 3,760 1,552 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65