قیمت پایانی تغییر درصد
4,006 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,006 0.00 0.00
اولین قیمت 4,125
قیمت دیروز 4,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1346016
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.211 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,980 4,058 10,000 1
3 36,000 3,970 4,059 300 1
2 3,000 3,965 4,069 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65