قیمت پایانی تغییر درصد
6,676 317.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 6,676 317.00 4.99
قیمت پایانی 6,676 317.00 4.99
اولین قیمت 6,676
قیمت دیروز 6,359
بازه روز 6,676 6,676
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2243136
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 1.244 میلیون
ارزش معاملات 8.308 میلیارد
ارزش بازار 12.017 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.244 میلیون 44,420
حقوقی 0 1.2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 16 18
حقیقی 16 16
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 8.011 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
112 5.356 میلیون 6,676 6,676 14 1
3 1,466 6,359 0 0 0
1 1,000 6,057 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65