قیمت پایانی تغییر درصد
3,689 5.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 3,824 130.00 3.52
قیمت پایانی 3,689 5.00 0.14
اولین قیمت 3,712
قیمت دیروز 3,694
بازه روز 3,866 3,608
قیمت مجاز 3,878 3,510
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1239504
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 719,802
ارزش معاملات 2.655 میلیارد
ارزش بازار 6.64 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 619,802 719,702
حقوقی 100,000 100
تعداد خرید فروش
مجموع 54 51
حقیقی 53 50
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 368.531 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,347 3,760 3,824 5,838 1
1 200 3,756 3,825 11,720 1
1 300 3,755 3,849 5,416 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65