قیمت پایانی تغییر درصد
11,599 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,442 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,599 0.00 0.00
اولین قیمت 11,890
قیمت دیروز 11,599
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,308 11,136
بازه هفته 12,078 10,930
بازه سال - -
P/E 3897264
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.878 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 58,481 11,418 11,499 210 1
1 700 11,414 11,500 5,124 2
1 88 11,397 11,513 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65