قیمت پایانی تغییر درصد
9,177 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,124 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,177 0.00 0.00
اولین قیمت 9,603
قیمت دیروز 9,177
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,084 9,124
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3083472
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.519 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,124 426,419 20
0 0 0 9,290 5,000 1
0 0 0 9,297 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65