قیمت پایانی تغییر درصد
3,235 128.00 4.12

داده ها

آخرین معامله 3,262 155.00 4.99
قیمت پایانی 3,235 128.00 4.12
اولین قیمت 3,262
قیمت دیروز 3,107
بازه روز 3,262 2,972
قیمت مجاز 1,650 1,494
بازه هفته 2,874 2,874
بازه سال - -
P/E -866980
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 333,333

معاملات

تعداد معاملات 839
حجم معاملات 9.513 میلیون
ارزش معاملات 30.777 میلیارد
ارزش بازار 1.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.463 میلیون 9.513 میلیون
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 239 179
حقیقی 238 179
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 161.75 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 538,060 3,262 0 0 0
1 1,000 3,200 0 0 0
1 4,501 3,186 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65