قیمت پایانی تغییر درصد
1,612 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,582 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,612 0.00 0.00
اولین قیمت 1,668
قیمت دیروز 1,612
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,748 1,582
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -432016
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,022

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 517.222 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 143,500 1,582 1,610 14,000 1
1 10,000 851 1,623 555 1
0 0 0 1,625 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65