قیمت پایانی تغییر درصد
1,374 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,368 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,374 0.00 0.00
اولین قیمت 1,399
قیمت دیروز 1,374
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,650 1,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -368232
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 333,333

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 440.858 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,353 1,353 1,388 7,129 1
1 10,000 1,342 1,392 1,000 1
1 750 1,341 1,399 9,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65