قیمت پایانی تغییر درصد
1,457 59.00 4.22

داده ها

آخرین معامله 1,467 69.00 4.94
قیمت پایانی 1,457 59.00 4.22
اولین قیمت 1,467
قیمت دیروز 1,398
بازه روز 1,467 1,467
قیمت مجاز 1,467 1,329
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -390476
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 306,269
ارزش معاملات 449.297 میلیون
ارزش بازار 467.489 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 306,269 306,269
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 36
حقیقی 6 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
51 1.752 میلیون 1,467 0 0 0
1 8,000 1,402 0 0 0
1 28,480 1,398 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65