قیمت پایانی تغییر درصد
6,308 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,308 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,308 0.00 0.00
اولین قیمت 6,308
قیمت دیروز 6,308
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,623 5,993
بازه هفته 5,791 5,791
بازه سال - -
P/E -1690544
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,343

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.024 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 20,550 6,308 0 0 0
2 1,500 6,230 0 0 0
1 479 6,223 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65