قیمت پایانی تغییر درصد
934 26.00 2.86

داده ها

آخرین معامله 953 45.00 4.96
قیمت پایانی 934 26.00 2.86
اولین قیمت 914
قیمت دیروز 908
بازه روز 953 880
قیمت مجاز 932 844
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -250312
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 490,196

معاملات

تعداد معاملات 411
حجم معاملات 3.559 میلیون
ارزش معاملات 3.325 میلیارد
ارزش بازار 299.681 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.559 میلیون 3.539 میلیون
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 61 127
حقیقی 61 126
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 18.68 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 279,516 953 957 9,000 1
1 7,708 906 969 5,000 1
1 15,000 900 970 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65