قیمت پایانی تغییر درصد
5,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,122 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,122 0.00 0.00
اولین قیمت 5,122
قیمت دیروز 5,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,378 4,866
بازه هفته 5,700 4,701
بازه سال - -
P/E -1372696
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,343

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.643 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,122 847,055 43
0 0 0 5,123 3,243 1
0 0 0 5,350 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65