داده ها

آخرین معامله 1,273 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,275 0.00 0.00
اولین قیمت 1,281
قیمت دیروز 1,275
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,338 1,212
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 195075
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 637.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,369 740 1
0 0 0 1,390 1,200 1
0 0 0 1,398 5,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65