داده ها

آخرین معامله 4,135 216.00 4.96
قیمت پایانی 4,285 66.00 1.52
اولین قیمت 4,380
قیمت دیروز 4,351
بازه روز 4,568 4,134
قیمت مجاز 4,568 4,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 655605
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,084
حجم معاملات 9.486 میلیون
ارزش معاملات 40.645 میلیارد
ارزش بازار 2.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.486 میلیون 9.486 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 249 250
حقیقی 249 250
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 25,060 4,134 4,134 2,079 1
0 0 0 4,272 3,816 1
0 0 0 4,274 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65