داده ها

آخرین معامله 2,613 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,609 0.00 0.00
اولین قیمت 2,590
قیمت دیروز 2,609
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,648 2,396
بازه هفته 2,648 2,529
بازه سال - -
P/E 399177
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.305 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 110,547 2,613 2,616 1,534 1
2 18,887 2,610 2,628 1,038 1
1 500 2,568 2,630 19,700 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65