داده ها

آخرین معامله 1,142 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,140 0.00 0.00
اولین قیمت 1,120
قیمت دیروز 1,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,141 1,033
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 174420
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 570 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 209,000 1,142 1,147 12,000 1
2 23,682 1,135 1,148 7,000 1
3 8,165 1,120 1,150 6,020 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65