داده ها

آخرین معامله 6,587 185.00 2.73
قیمت پایانی 6,613 159.00 2.35
اولین قیمت 6,899
قیمت دیروز 6,772
بازه روز 6,970 6,440
قیمت مجاز 7,110 6,434
بازه هفته 6,806 5,387
بازه سال - -
P/E 1011789
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,989
حجم معاملات 11.675 میلیون
ارزش معاملات 77.202 میلیارد
ارزش بازار 3.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.655 میلیون 11.675 میلیون
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,030 727
حقیقی 1,029 727
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 132.26 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 2,813 6,530 6,587 4,000 1
1 1,000 6,525 6,588 4,000 1
1 2,000 6,522 6,589 9 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65