داده ها

آخرین معامله 1,275 67.00 4.99
قیمت پایانی 1,280 62.00 4.62
اولین قیمت 1,371
قیمت دیروز 1,342
بازه روز 1,371 1,275
قیمت مجاز 1,234 1,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 195840
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 174
حجم معاملات 1.506 میلیون
ارزش معاملات 1.928 میلیارد
ارزش بازار 640 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.37 میلیون 1.506 میلیون
حقوقی 135,816 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 23
حقیقی 42 23
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 173.844 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,276 1,299 16,806 3
3 26,403 1,275 1,300 69,395 2
0 0 0 1,309 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65