داده ها

آخرین معامله 2,056 108.00 4.99
قیمت پایانی 2,068 96.00 4.44
اولین قیمت 2,159
قیمت دیروز 2,164
بازه روز 2,159 2,056
قیمت مجاز 1,234 1,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 316404
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 133
حجم معاملات 820,152
ارزش معاملات 1.696 میلیارد
ارزش بازار 1.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 820,152 820,152
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 39
حقیقی 42 39
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,912 2,056 163,436 9
1 3,000 1,610 2,094 10,000 1
0 0 0 2,100 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65