داده ها

آخرین معامله 1,105 28.00 2.47
قیمت پایانی 1,104 29.00 2.56
اولین قیمت 1,110
قیمت دیروز 1,133
بازه روز 1,112 1,101
قیمت مجاز 1,189 1,077
بازه هفته 1,176 1,101
بازه سال - -
P/E 168912
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 99
حجم معاملات 339,063
ارزش معاملات 374.322 میلیون
ارزش بازار 552 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 339,063
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 15
حقیقی 0 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 374.326 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,678 1,102 1,138 4,000 1
2 7,390 1,101 1,140 24,533 4
2 6,000 1,097 1,150 16,772 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65