داده ها

آخرین معامله 1,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,148 0.00 0.00
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,148
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,234 1,118
بازه هفته 1,182 1,128
بازه سال - -
P/E 175644
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 574 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,145 1,150 2,000 1
1 624 1,142 1,167 4,900 1
2 35,000 1,140 1,168 10,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65