قیمت پایانی تغییر درصد
12,948 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,801 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,948 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 12,948
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,647 12,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15317484
تعداد سهام 1.79 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,122 12,801 12,940 1,950 1
5 171,000 12,800 12,950 2,000 1
2 60,000 12,771 12,988 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65