قیمت پایانی تغییر درصد
11,733 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,827 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,733 0.00 0.00
اولین قیمت 11,260
قیمت دیروز 11,733
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,827 10,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13880139
تعداد سهام 1.79 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 47,033 11,827 11,915 700 1
1 600 11,705 12,323 100 1
1 90 11,703 12,541 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/10)

65