داده ها

آخرین معامله 1,606 7.00 0.43
قیمت پایانی 1,635 22.00 1.36
اولین قیمت 1,655
قیمت دیروز 1,613
بازه روز 1,680 1,600
قیمت مجاز 1,665 1,507
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 226
حجم معاملات 1.897 میلیون
ارزش معاملات 3.111 میلیارد
ارزش بازار 9.81 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.877 میلیون 1.895 میلیون
حقوقی 20,000 1,450
تعداد خرید فروش
مجموع 106 55
حقیقی 105 54
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 30.329 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,295 1,607 1,643 21,600 1
1 856 1,606 1,644 30,000 1
2 1,624 1,603 1,645 3,957 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65