داده ها

آخرین معامله 1,521 48.00 3.26
قیمت پایانی 1,522 49.00 3.33
اولین قیمت 1,515
قیمت دیروز 1,473
بازه روز 1,540 1,473
قیمت مجاز 1,546 1,400
بازه هفته 2,006 1,908
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 624
حجم معاملات 7.955 میلیون
ارزش معاملات 12.11 میلیارد
ارزش بازار 9.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.727 میلیون 6.57 میلیون
حقوقی 228,120 1.386 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 232 167
حقیقی 230 166
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.762 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,500 1,520 1,521 7,297 2
3 59,506 1,510 1,522 154,159 3
1 1,000 1,509 1,523 98,381 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65