داده ها

آخرین معامله 1,633 16.00 0.99
قیمت پایانی 1,623 6.00 0.37
اولین قیمت 1,625
قیمت دیروز 1,617
بازه روز 1,634 1,623
قیمت مجاز 1,665 1,507
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 258
حجم معاملات 1.429 میلیون
ارزش معاملات 2.324 میلیارد
ارزش بازار 9.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 271,837 1.429 میلیون
حقوقی 1.157 میلیون 1
تعداد خرید فروش
مجموع 34 128
حقیقی 33 127
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.877 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 32,060 1,629 1,634 20,000 2
3 43,595 1,623 1,635 24,100 4
1 37,368 1,622 1,636 34,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65