داده ها

آخرین معامله 1,704 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,750 0.00 0.00
اولین قیمت 1,791
قیمت دیروز 1,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,665 1,507
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,000 1,703 1,799 5,500 1
1 2,000 1,691 1,800 9,000 1
1 1,000 1,683 1,808 8,555 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65