قیمت پایانی تغییر درصد
2,448 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,463 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,448 0.00 0.00
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,448
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,525 2,285
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1481040
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 265,003 2,463 2,500 15,000 1
1 1,500 2,460 2,670 15,000 1
2 4,087 2,441 2,680 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65