قیمت پایانی تغییر درصد
3,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,000 0.00 0.00
اولین قیمت 2,858
قیمت دیروز 3,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,946 2,666
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1815000
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.78 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,592 2,960 3,030 6,000 1
1 15,000 2,950 3,042 1,523 1
1 1,000 2,927 3,043 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65