قیمت پایانی تغییر درصد
13,986 666.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 13,920 732.00 5.00
قیمت پایانی 13,986 666.00 4.55
اولین قیمت 13,920
قیمت دیروز 14,652
بازه روز 14,400 13,920
قیمت مجاز 15,384 13,920
بازه هفته 14,220 14,054
بازه سال - -
P/E 8461530
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 1,546
حجم معاملات 11.93 میلیون
ارزش معاملات 166.844 میلیارد
ارزش بازار 17.622 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.65 میلیون 11.38 میلیون
حقوقی 280,000 550,000
تعداد خرید فروش
مجموع 755 317
حقیقی 753 316
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.776 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 13,000 13,920 2.671 میلیون 112
0 0 0 13,999 441,850 5
0 0 0 14,000 610 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65