قیمت پایانی تغییر درصد
2,410 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,410 0.00 0.00
اولین قیمت 2,417
قیمت دیروز 2,410
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,537 2,297
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1458050
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,329 2,364 4,000 1
1 15,000 2,318 2,419 5,000 1
1 4,700 2,315 2,459 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65