قیمت پایانی تغییر درصد
3,171 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,171 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,171 0.00 0.00
اولین قیمت 3,171
قیمت دیروز 3,171
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,329 3,013
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1918455
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.995 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,171 125,846 3
0 0 0 3,222 10 1
0 0 0 3,247 80,388 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65