قیمت پایانی تغییر درصد
2,855 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,831 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,855 0.00 0.00
اولین قیمت 2,889
قیمت دیروز 2,855
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,525 2,285
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1727275
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.597 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19 2,830 2,859 777 1
1 3,000 2,829 2,880 1,000 1
1 5,000 2,824 2,888 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65