قیمت پایانی تغییر درصد
5,362 250.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 5,332 280.00 4.99
قیمت پایانی 5,362 250.00 4.45
اولین قیمت 5,612
قیمت دیروز 5,612
بازه روز 5,612 5,332
قیمت مجاز 2,525 2,285
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3244010
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 130
حجم معاملات 862,478
ارزش معاملات 4.624 میلیارد
ارزش بازار 6.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 852,478 862,478
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 43
حقیقی 64 43
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 53.62 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 192 5,230 5,332 487,144 21
0 0 0 5,401 10 1
0 0 0 5,450 110 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65