قیمت پایانی تغییر درصد
5,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,500 0.00 0.00
اولین قیمت 5,500
قیمت دیروز 5,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 6,520 5,399
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65