قیمت پایانی تغییر درصد
6,987 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,987 0.00 0.00
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 6,987
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6497910
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,900 6,840 7,100 2,000 1
1 200 6,800 7,329 409 1
2 3,500 6,578 7,330 3,065 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65