قیمت پایانی تغییر درصد
7,295 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,295 0.00 0.00
اولین قیمت 7,100
قیمت دیروز 7,295
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,749 7,011
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6784350
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,740 2,800 2
0 0 0 7,749 11,325 1
0 0 0 7,840 3,754 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65