قیمت پایانی تغییر درصد
7,282 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,927 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,282 0.00 0.00
اولین قیمت 6,927
قیمت دیروز 7,282
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6772260
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.097 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,927 14,565 4
0 0 0 7,000 13,750 1
0 0 0 7,120 859 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65