قیمت پایانی تغییر درصد
7,528 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,528 0.00 0.00
اولین قیمت 7,495
قیمت دیروز 7,528
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,003 7,241
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7001040
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.011 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,280 7,310 7,900 30,000 2
0 0 0 7,980 2,000 1
0 0 0 7,996 2,159 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65