قیمت پایانی تغییر درصد
10,890 84.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 10,426 548.00 4.99
قیمت پایانی 10,890 84.00 0.77
اولین قیمت 10,426
قیمت دیروز 10,974
بازه روز 10,426 10,426
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10127700
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 42,741
ارزش معاملات 445.618 میلیون
ارزش بازار 7.623 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 39,478 42,741
حقوقی 3,263 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 6
حقیقی 21 6
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 35.534 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,737 10,426 10,797 1,012 1
0 0 0 10,798 385 1
0 0 0 10,889 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65