قیمت پایانی تغییر درصد
7,654 11.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 8,025 382.00 5.00
قیمت پایانی 7,654 11.00 0.14
اولین قیمت 8,025
قیمت دیروز 7,643
بازه روز 8,025 8,025
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7118220
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 7,825
ارزش معاملات 62.796 میلیون
ارزش بازار 5.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7,825 7,625
حقوقی 0 200
تعداد خرید فروش
مجموع 1 6
حقیقی 1 5
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.531 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 154,776 8,025 10,540 1,385 1
2 18,000 8,022 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65