قیمت پایانی تغییر درصد
14,259 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,259 0.00 0.00
اولین قیمت 14,200
قیمت دیروز 14,259
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,912 13,492
بازه هفته 14,116 13,055
بازه سال - -
P/E 13260870
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.981 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 14,209 14,250 11,852 1
1 1,100 14,202 14,375 1,775 1
1 1,000 14,200 14,379 2,617 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65