داده ها

آخرین معامله 2,884 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,869 0.00 0.00
اولین قیمت 2,830
قیمت دیروز 2,869
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,990 2,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3267791
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,107 2,870 2,884 4,850 2
1 3,450 2,851 2,885 3,455 1
2 6,303 2,850 2,886 2,386 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65