داده ها

آخرین معامله 3,455 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,450 0.00 0.00
اولین قیمت 3,419
قیمت دیروز 3,450
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,622 3,278
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3929550
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.277 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,550 3,301 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65