داده ها

آخرین معامله 2,666 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,671 0.00 0.00
اولین قیمت 2,747
قیمت دیروز 2,671
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,804 2,538
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3042269
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 988.27 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 2,576 2,746 3,774 1
1 100 2,489 2,790 400 1
0 0 0 2,850 711 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65