داده ها

آخرین معامله 5,091 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,046 0.00 0.00
اولین قیمت 4,921
قیمت دیروز 5,046
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,990 2,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5747394
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.867 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,091 0 0 0
1 200 5,090 0 0 0
2 29,314 5,080 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65