داده ها

آخرین معامله 2,815 125.00 4.65
قیمت پایانی 2,797 107.00 3.98
اولین قیمت 2,760
قیمت دیروز 2,690
بازه روز 2,824 2,700
قیمت مجاز 2,990 2,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3185783
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 100
حجم معاملات 458,832
ارزش معاملات 1.283 میلیارد
ارزش بازار 1.035 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 442,938 402,394
حقوقی 15,894 56,438
تعداد خرید فروش
مجموع 27 57
حقیقی 26 56
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 113.402 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,398 2,790 2,815 737 1
1 1,106 2,789 2,824 53,562 2
4 151,000 2,750 2,858 950 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65