داده ها

آخرین معامله 2,255 93.00 4.30
قیمت پایانی 2,235 73.00 3.38
اولین قیمت 2,230
قیمت دیروز 2,162
بازه روز 2,255 2,230
قیمت مجاز 2,299 2,081
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2545665
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 1,000
ارزش معاملات 2.235 میلیون
ارزش بازار 826.95 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 1,000
حقوقی 1,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 2
حقیقی 0 2
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.235 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,020 2,164 2,248 19,000 2
1 1,000 2,154 2,249 12,211 2
1 1,000 2,151 2,250 25,044 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/1)

65