داده ها

آخرین معامله 2,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,431 0.00 0.00
اولین قیمت 2,461
قیمت دیروز 2,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,585 2,339
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 529958
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.685 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,362 2,395 967 1
1 4,237 2,349 2,432 8,000 1
1 460 2,340 2,441 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65