داده ها

آخرین معامله 1,462 60.00 3.94
قیمت پایانی 1,472 50.00 3.29
اولین قیمت 1,489
قیمت دیروز 1,522
بازه روز 1,500 1,455
قیمت مجاز 1,350 1,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 320896
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 138
حجم معاملات 2.439 میلیون
ارزش معاملات 3.589 میلیارد
ارزش بازار 4.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 321,144 2.439 میلیون
حقوقی 2.118 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 36
حقیقی 33 36
حقوقی 9 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.117 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,681 1,462 1,473 30,000 1
1 3,000 1,461 1,486 10,000 1
3 39,611 1,460 1,489 1,375 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65