داده ها

آخرین معامله 1,227 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,234 0.00 0.00
اولین قیمت 1,207
قیمت دیروز 1,234
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,305 1,181
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 269012
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.394 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 158,771 1,210 1,228 1,100 1
1 10,000 1,209 1,229 10,000 1
1 1,100 1,206 1,238 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65