داده ها

آخرین معامله 1,285 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,288 0.00 0.00
اولین قیمت 1,260
قیمت دیروز 1,288
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,350 1,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 280784
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,920 1,285 1,304 13,000 2
1 50,000 1,284 1,307 200 1
1 5,000 1,283 1,309 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65