داده ها

آخرین معامله 852 0.00 0.00
قیمت پایانی 836 0.00 0.00
اولین قیمت 852
قیمت دیروز 836
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 730 662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 182248
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.299 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
96 6.904 میلیون 852 900 50,000 1
1 20,000 847 1,100 20,000 1
1 1,300 845 1,200 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65