قیمت پایانی تغییر درصد
1,268 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,283 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,268 0.00 0.00
اولین قیمت 1,283
قیمت دیروز 1,268
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,283 1,161
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 276424
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.487 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
48 3.316 میلیون 1,283 1,594 12,179 1
1 10,000 1,222 0 0 0
1 16,050 1,202 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65