داده ها

آخرین معامله 1,221 6.00 0.49
قیمت پایانی 1,222 5.00 0.41
اولین قیمت 1,227
قیمت دیروز 1,227
بازه روز 1,230 1,191
قیمت مجاز 1,350 1,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 266396
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 617,596
ارزش معاملات 752.463 میلیون
ارزش بازار 3.361 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 617,596 605,868
حقوقی 0 11,728
تعداد خرید فروش
مجموع 20 28
حقیقی 20 27
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 14.332 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,225 1,230 31,256 3
1 18,933 1,221 1,235 14,620 1
1 30,000 1,220 1,238 31,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65