قیمت پایانی تغییر درصد
5,221 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,289 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,221 0.00 0.00
اولین قیمت 5,260
قیمت دیروز 5,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,397 4,883
بازه هفته 5,400 5,047
بازه سال - -
P/E 1132957
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.884 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 229.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 5,284 5,290 700 2
2 1,600 5,280 5,297 250 1
2 800 5,279 5,298 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65