قیمت پایانی تغییر درصد
5,013 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,025 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,013 0.00 0.00
اولین قیمت 5,088
قیمت دیروز 5,013
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,297 4,793
بازه هفته 5,128 4,953
بازه سال - -
P/E 1087821
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.979 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 220.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 5,021 5,026 1,301 1
2 11,822 5,020 5,028 8,678 1
1 1,000 5,016 5,029 16,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65