قیمت پایانی تغییر درصد
5,204 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,132 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,204 0.00 0.00
اولین قیمت 5,204
قیمت دیروز 5,204
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1129268
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 174.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,130 5,132 26,174 2
3 65,000 5,126 5,136 30,000 1
1 4,605 5,125 5,139 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65