قیمت پایانی تغییر درصد
5,711 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,711 0.00 0.00
اولین قیمت 5,857
قیمت دیروز 5,711
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,996 5,426
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1239287
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.671 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 191.319 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,000 5,668 5,711 900 1
1 199 5,140 5,840 5,000 1
1 201 5,087 5,860 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65