قیمت پایانی تغییر درصد
5,024 92.00 1.87

داده ها

آخرین معامله 5,056 124.00 2.51
قیمت پایانی 5,024 92.00 1.87
اولین قیمت 5,020
قیمت دیروز 4,932
بازه روز 5,057 4,950
قیمت مجاز 5,178 4,686
بازه هفته 5,150 4,840
بازه سال - -
P/E 1090208
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.984 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,707
حجم معاملات 7.525 میلیون
ارزش معاملات 37.808 میلیارد
ارزش بازار 221.056 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.048 میلیون 5.719 میلیون
حقوقی 1.477 میلیون 1.806 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 658 347
حقیقی 654 341
حقوقی 4 6
تغییر حقوقی به حقیقی 1.654 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,968 5,056 5,056 21,951 1
1 3,276 5,055 5,057 14,087 4
1 29,525 5,050 5,058 15,755 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65