قیمت پایانی تغییر درصد
2,739 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,741 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,739 0.00 0.00
اولین قیمت 2,741
قیمت دیروز 2,739
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,602 2,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 594363
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.941 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 91.757 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
393 33.935 میلیون 2,741 3,500 13,000 1
1 8,751 2,740 0 0 0
1 40,052 2,730 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65