قیمت پایانی تغییر درصد
4,468 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,468 0.00 0.00
اولین قیمت 4,598
قیمت دیروز 4,468
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 969556
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 149.678 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,350 4,558 6,000 1
1 5,000 4,345 4,580 50,000 1
1 3,100 4,340 4,600 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65