قیمت پایانی تغییر درصد
18,618 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,322 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,618 0.00 0.00
اولین قیمت 20,000
قیمت دیروز 18,618
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,250 18,322
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 651630
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 28,374

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 922.252 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 18,322 138,787 11
0 0 0 18,888 271 1
0 0 0 18,889 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65