داده ها

آخرین معامله 4,566 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,593 0.00 0.00
اولین قیمت 4,650
قیمت دیروز 4,593
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,796 4,340
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 160755
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,998

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 227.517 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,570 4,580 3,000 1
1 4,509 4,566 4,600 1 1
1 500 4,555 4,699 1,697 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65