قیمت پایانی تغییر درصد
25,873 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,873 0.00 0.00
اولین قیمت 26,699
قیمت دیروز 25,873
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,167 24,581
بازه هفته 28,540 25,007
بازه سال - -
P/E 905555
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 19,814

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.282 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,889 26,021 26,427 2,000 1
2 1,006 26,000 26,434 3,500 1
1 4,000 25,880 26,435 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65