داده ها

آخرین معامله 5,905 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,924 0.00 0.00
اولین قیمت 6,009
قیمت دیروز 5,924
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,950 4,480
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 207340
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,029

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 293.448 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,986 5,851 5,966 800 1
3 24,803 5,850 5,970 10,000 1
1 220 5,823 5,978 1,830 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65