داده ها

آخرین معامله 23,235 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,416 0.00 0.00
اولین قیمت 23,350
قیمت دیروز 23,416
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,679 23,235
بازه هفته 30,000 27,406
بازه سال - -
P/E 819560
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 19,814

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 155 22,600 23,235 214,328 47
0 0 0 23,400 2,000 1
0 0 0 23,434 1,968 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65