داده ها

آخرین معامله 4,980 224.00 4.30
قیمت پایانی 4,966 238.00 4.57
اولین قیمت 5,204
قیمت دیروز 5,204
بازه روز 5,204 4,944
قیمت مجاز 4,950 4,480
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 173810
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,029

معاملات

تعداد معاملات 185
حجم معاملات 830,804
ارزش معاملات 4.126 میلیارد
ارزش بازار 245.993 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 830,804 830,804
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 76
حقیقی 63 76
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 30,943 4,960 4,990 5,000 1
5 59,000 4,944 5,000 63,039 4
1 3,000 4,200 5,019 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65