قیمت پایانی تغییر درصد
12,310 585.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 12,311 586.00 5.00
قیمت پایانی 12,310 585.00 4.99
اولین قیمت 12,311
قیمت دیروز 11,725
بازه روز 12,311 12,200
قیمت مجاز 4,950 4,480
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 430850
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,029

معاملات

تعداد معاملات 470
حجم معاملات 2.258 میلیون
ارزش معاملات 27.802 میلیارد
ارزش بازار 609.782 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.258 میلیون 2.258 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 196 83
حقیقی 196 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
32 141,879 12,311 0 0 0
1 130 12,310 0 0 0
1 300 12,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65