قیمت پایانی تغییر درصد
1,954 56.00 2.95

داده ها

آخرین معامله 1,879 19.00 1.00
قیمت پایانی 1,954 56.00 2.95
اولین قیمت 1,959
قیمت دیروز 1,898
بازه روز 1,992 1,804
قیمت مجاز 1,992 1,804
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 246204
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 999
حجم معاملات 12.88 میلیون
ارزش معاملات 25.164 میلیارد
ارزش بازار 1.759 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.88 میلیون 12.88 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 230 142
حقیقی 230 142
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,355 1,880 1,916 10,000 1
10 489,163 1,879 1,928 14,200 1
2 26,500 1,877 1,944 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65