داده ها

آخرین معامله 1,457 69.00 4.97
قیمت پایانی 1,457 69.00 4.97
اولین قیمت 1,457
قیمت دیروز 1,388
بازه روز 1,457 1,414
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 183582
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,882
حجم معاملات 34.961 میلیون
ارزش معاملات 50.928 میلیارد
ارزش بازار 1.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34.961 میلیون 34.957 میلیون
حقوقی 0 4,000
تعداد خرید فروش
مجموع 320 330
حقیقی 320 329
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.828 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 589,915 1,457 0 0 0
2 30,000 1,431 0 0 0
2 40,000 1,427 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65