داده ها

آخرین معامله 1,022 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,010 0.00 0.00
اولین قیمت 970
قیمت دیروز 1,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127260
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 909 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
264 11.869 میلیون 1,022 1,032 10,000 1
1 3,000 1,001 1,037 40,000 1
1 1,260 998 1,060 60,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65