داده ها

آخرین معامله 1,708 30.00 1.79
قیمت پایانی 1,681 3.00 0.18
اولین قیمت 1,633
قیمت دیروز 1,678
بازه روز 1,730 1,633
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 211806
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 1.279 میلیون
ارزش معاملات 2.15 میلیارد
ارزش بازار 1.513 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.279 میلیون 1.279 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 70
حقیقی 64 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 611 1,708 1,720 5,778 2
1 1,000 1,701 1,721 1,182 1
3 61,961 1,700 1,729 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65