قیمت پایانی تغییر درصد
1,909 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,921 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,909 0.00 0.00
اولین قیمت 1,858
قیمت دیروز 1,909
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,930 1,748
بازه هفته 1,930 1,701
بازه سال - -
P/E 240534
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.718 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,999 1,921 1,922 5,099 2
1 50,000 1,913 1,925 33,000 2
9 423,990 1,911 1,927 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65