داده ها

آخرین معامله 1,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,037 0.00 0.00
اولین قیمت 1,061
قیمت دیروز 1,037
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130662
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 933.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,296 1,010 1,037 2,157 1
1 5,000 1,008 1,043 7,000 1
1 1,000 1,005 1,044 27,266 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65