قیمت پایانی تغییر درصد
2,276 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,276 0.00 0.00
اولین قیمت 2,280
قیمت دیروز 2,276
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,400 2,172
بازه هفته 2,355 2,206
بازه سال - -
P/E 286776
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,284 2,300 500 1
1 5,000 2,283 2,308 1,000 1
1 595 2,280 2,310 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65