قیمت پایانی تغییر درصد
991 13.00 1.29

داده ها

آخرین معامله 976 28.00 2.79
قیمت پایانی 991 13.00 1.29
اولین قیمت 991
قیمت دیروز 1,004
بازه روز 1,023 967
قیمت مجاز 1,034 936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 124866
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 334
حجم معاملات 3.683 میلیون
ارزش معاملات 3.65 میلیارد
ارزش بازار 891.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 3.633 میلیون
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 0 58
حقیقی 0 57
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.601 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,225 971 990 5,000 1
1 25,000 970 999 58,632 2
1 1,050 968 1,000 76,290 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65