قیمت پایانی تغییر درصد
908 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 924 0.00 0.00
قیمت پایانی 908 0.00 0.00
اولین قیمت 897
قیمت دیروز 908
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 926 838
بازه هفته 867 824
بازه سال - -
P/E 114408
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 817.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 268,523 900 924 10,000 1
1 30,000 898 926 19,010 2
1 50,000 897 930 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65