داده ها

آخرین معامله 1,085 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,066 0.00 0.00
اولین قیمت 1,110
قیمت دیروز 1,066
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,119 1,013
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134316
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 959.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 971 1,055 1,127 40,000 1
0 0 0 1,159 22,900 2
0 0 0 1,165 1,235 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65