قیمت پایانی تغییر درصد
4,428 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,428 0.00 0.00
اولین قیمت 4,639
قیمت دیروز 4,428
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,870 4,408
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2174148
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,530

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 917.333 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,474 4,458 4,459 34,603 1
1 2,000 4,440 4,470 50,000 1
2 8,500 4,420 4,478 53,763 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65