داده ها

آخرین معامله 4,704 247.00 4.99
قیمت پایانی 4,716 235.00 4.75
اولین قیمت 4,860
قیمت دیروز 4,951
بازه روز 4,962 4,704
قیمت مجاز 5,198 4,704
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2315556
تعداد سهام 127.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,563

معاملات

تعداد معاملات 68
حجم معاملات 373,402
ارزش معاملات 1.761 میلیارد
ارزش بازار 599.717 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 193,402 373,402
حقوقی 180,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 34 23
حقیقی 30 23
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 848.88 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,704 557,342 25
0 0 0 4,712 900 1
0 0 0 4,780 9,238 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65