قیمت پایانی تغییر درصد
3,008 6.00 0.20

داده ها

آخرین معامله 3,054 40.00 1.33
قیمت پایانی 3,008 6.00 0.20
اولین قیمت 3,042
قیمت دیروز 3,014
بازه روز 3,075 2,980
قیمت مجاز 4,087 3,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1476928
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,440

معاملات

تعداد معاملات 295
حجم معاملات 1.433 میلیون
ارزش معاملات 4.309 میلیارد
ارزش بازار 623.157 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.433 میلیون 1.433 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 139 57
حقیقی 139 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 3,000 3,059 2,300 1
1 12,931 2,999 3,068 1,000 1
1 3,334 2,985 3,069 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65