قیمت پایانی تغییر درصد
4,256 168.00 4.11

داده ها

آخرین معامله 4,292 204.00 4.99
قیمت پایانی 4,256 168.00 4.11
اولین قیمت 4,289
قیمت دیروز 4,088
بازه روز 4,292 4,050
قیمت مجاز 4,087 3,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2089696
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,440

معاملات

تعداد معاملات 542
حجم معاملات 3.268 میلیون
ارزش معاملات 13.911 میلیارد
ارزش بازار 881.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.268 میلیون 2.948 میلیون
حقوقی 0 320,000
تعداد خرید فروش
مجموع 134 188
حقیقی 134 186
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.362 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 74,781 4,292 4,900 18,000 1
1 3,000 4,283 5,100 10,000 1
1 1,200 4,182 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65