قیمت پایانی تغییر درصد
7,648 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,648 0.00 0.00
اولین قیمت 7,651
قیمت دیروز 7,648
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,651 6,923
بازه هفته 7,651 6,551
بازه سال - -
P/E 3755168
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 82,867

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 297,153 7,651 7,923 2,000 1
4 11,779 7,650 8,091 1,000 1
2 264 7,647 8,314 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65