قیمت پایانی تغییر درصد
6,052 301.00 4.74

داده ها

آخرین معامله 6,036 317.00 4.99
قیمت پایانی 6,052 301.00 4.74
اولین قیمت 6,145
قیمت دیروز 6,353
بازه روز 6,500 6,036
قیمت مجاز 6,670 6,036
بازه هفته 6,690 6,300
بازه سال - -
P/E 2971532
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 82,867

معاملات

تعداد معاملات 746
حجم معاملات 2.997 میلیون
ارزش معاملات 18.139 میلیارد
ارزش بازار 1.254 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.884 میلیون 2.996 میلیون
حقوقی 112,610 1,000
تعداد خرید فروش
مجموع 332 119
حقیقی 331 118
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 675.464 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 6,000 6,036 446,893 18
1 5,553 5,968 6,121 1 1
0 0 0 6,122 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65