داده ها

آخرین معامله 3,700 5.00 0.13
قیمت پایانی 3,618 87.00 2.35
اولین قیمت 3,551
قیمت دیروز 3,705
بازه روز 3,700 3,543
قیمت مجاز 3,890 3,520
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1776438
تعداد سهام 127.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,166

معاملات

تعداد معاملات 63
حجم معاملات 208,573
ارزش معاملات 754.516 میلیون
ارزش بازار 460.088 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 203,918 203,918
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 28
حقیقی 24 28
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,670 3,700 4,655 1
2 5,000 3,650 3,705 1,731 1
1 32,858 3,646 3,730 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65