قیمت پایانی تغییر درصد
1,410 7.00 0.49

داده ها

آخرین معامله 1,384 33.00 2.33
قیمت پایانی 1,410 7.00 0.49
اولین قیمت 1,411
قیمت دیروز 1,417
بازه روز 1,420 1,365
قیمت مجاز 1,016 920
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 238290
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 52
حجم معاملات 537,668
ارزش معاملات 744.402 میلیون
ارزش بازار 8.46 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 538,728 538,728
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 12
حقیقی 28 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,137 1,383 1,410 120,000 3
2 21,000 1,382 1,414 5,000 1
1 50,000 1,381 1,415 13,999 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65