قیمت پایانی تغییر درصد
805 4.00 0.49

داده ها

آخرین معامله 798 11.00 1.36
قیمت پایانی 805 4.00 0.49
اولین قیمت 801
قیمت دیروز 809
بازه روز 820 790
قیمت مجاز 869 787
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136045
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 96
حجم معاملات 1.188 میلیون
ارزش معاملات 950.969 میلیون
ارزش بازار 4.83 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.188 میلیون 1.188 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 22
حقیقی 41 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 801 801 10,000 1
1 1,500 796 802 60,000 1
2 12,000 787 817 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65