قیمت پایانی تغییر درصد
1,280 16.00 1.23

داده ها

آخرین معامله 1,255 41.00 3.16
قیمت پایانی 1,280 16.00 1.23
اولین قیمت 1,237
قیمت دیروز 1,296
بازه روز 1,295 1,237
قیمت مجاز 1,016 920
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 216320
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 209
حجم معاملات 1.732 میلیون
ارزش معاملات 2.207 میلیارد
ارزش بازار 7.68 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.732 میلیون 1.732 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 61 65
حقیقی 61 65
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,077 1,255 1,266 7,500 2
1 727 1,254 1,270 42,100 2
2 9,400 1,245 1,275 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65