قیمت پایانی تغییر درصد
965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 961 0.00 0.00
قیمت پایانی 965 0.00 0.00
اولین قیمت 973
قیمت دیروز 965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,016 920
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 163085
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 66,885 961 990 5,000 1
1 50,000 953 997 10,000 1
3 202,600 952 998 11,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65