قیمت پایانی تغییر درصد
1,356 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,356 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,356 0.00 0.00
اولین قیمت 1,356
قیمت دیروز 1,356
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,498 1,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 229164
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 849 1,356 10.36 میلیون 197
1 14,000 639 1,357 44,501 2
0 0 0 1,359 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65