قیمت پایانی تغییر درصد
727 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 733 0.00 0.00
قیمت پایانی 727 0.00 0.00
اولین قیمت 719
قیمت دیروز 727
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 748 678
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 122863
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.362 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 728 733 38,600 1
3 61,032 725 734 2,000 2
1 20,000 720 736 15,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65