قیمت پایانی تغییر درصد
2,257 106.00 4.49

داده ها

آخرین معامله 2,245 118.00 4.99
قیمت پایانی 2,257 106.00 4.49
اولین قیمت 2,245
قیمت دیروز 2,363
بازه روز 2,310 2,245
قیمت مجاز 2,481 2,245
بازه هفته 2,341 2,316
بازه سال - -
P/E 381433
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,435
حجم معاملات 25.239 میلیون
ارزش معاملات 56.973 میلیارد
ارزش بازار 13.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.959 میلیون 25.078 میلیون
حقوقی 280,000 161,563
تعداد خرید فروش
مجموع 532 297
حقیقی 531 296
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 267.312 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,245 2.314 میلیون 60
0 0 0 2,250 36,900 3
0 0 0 2,260 6,640 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65