قیمت پایانی تغییر درصد
2,155 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,162 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,155 0.00 0.00
اولین قیمت 2,168
قیمت دیروز 2,155
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,256 2,042
بازه هفته 2,193 2,020
بازه سال - -
P/E 364195
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,427 2,160 2,162 295 1
1 30,000 2,156 2,163 2,200 1
1 1,850 2,154 2,164 9,976 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65