قیمت پایانی تغییر درصد
1,750 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,754 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,750 0.00 0.00
اولین قیمت 1,740
قیمت دیروز 1,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,754 1,588
بازه هفته 1,754 1,590
بازه سال - -
P/E 295750
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,164 1,752 2,892 7,777 1
2 12,408 1,749 0 0 0
1 700 1,740 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65