داده ها

آخرین معامله 2,301 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,257 0.00 0.00
اولین قیمت 2,289
قیمت دیروز 2,257
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,301 2,083
بازه هفته 1,984 1,866
بازه سال - -
P/E 451400
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.031 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 1.099 میلیون 2,301 2,336 1,000 1
2 3,510 2,300 2,453 6,013 2
1 535 2,273 2,650 22,793 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65