داده ها

آخرین معامله 2,005 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,005 0.00 0.00
اولین قیمت 2,005
قیمت دیروز 2,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,215 2,005
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 401000
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.805 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,005 2.013 میلیون 132
0 0 0 2,010 1,364 1
0 0 0 2,020 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65