داده ها

آخرین معامله 1,141 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,151 0.00 0.00
اولین قیمت 1,219
قیمت دیروز 1,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 230200
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,893 1,120 1,141 20,425 2
2 3,010 1,064 1,142 49,349 1
3 6,200 1,021 1,143 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65