داده ها

آخرین معامله 1,204 63.00 4.97
قیمت پایانی 1,217 50.00 3.95
اولین قیمت 1,270
قیمت دیروز 1,267
بازه روز 1,287 1,204
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 243400
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 211
حجم معاملات 2.039 میلیون
ارزش معاملات 2.482 میلیارد
ارزش بازار 1.095 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.039 میلیون 2.039 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 88 43
حقیقی 88 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,204 1,222 1,581 1
1 1,000 1,201 1,245 20,000 1
1 5,000 1,163 1,246 10,590 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65