داده ها

آخرین معامله 2,138 56.00 2.69
قیمت پایانی 2,111 29.00 1.39
اولین قیمت 2,091
قیمت دیروز 2,082
بازه روز 2,150 2,040
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 422200
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 495
حجم معاملات 2.715 میلیون
ارزش معاملات 5.732 میلیارد
ارزش بازار 1.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.715 میلیون 2.715 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 228 96
حقیقی 228 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,347 2,138 2,140 28,413 2
1 500 2,136 2,141 500 1
2 5,911 2,130 2,142 1,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65