داده ها

آخرین معامله 1,121 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,113 0.00 0.00
اولین قیمت 1,056
قیمت دیروز 1,113
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,168 1,058
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 222600
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 890.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,041 1,230 14,000 2
1 5,000 1,023 1,259 3,801 1
1 1,000 1,015 1,274 1,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65