داده ها

آخرین معامله 783 0.00 0.00
قیمت پایانی 774 0.00 0.00
اولین قیمت 771
قیمت دیروز 774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 798 722
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 154800
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 619.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,182 753 781 3,000 1
1 10,000 751 782 1,400 1
2 20,000 750 784 1,250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/01/29)

65