داده ها

آخرین معامله 840 16.00 1.87
قیمت پایانی 848 8.00 0.93
اولین قیمت 854
قیمت دیروز 856
بازه روز 879 836
قیمت مجاز 924 836
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 169600
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 58
حجم معاملات 508,240
ارزش معاملات 431.037 میلیون
ارزش بازار 678.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 508,240
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 17
حقیقی 0 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 430.988 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 864 864 3,000 1
1 15,000 843 868 25,000 1
2 17,000 842 869 9,816 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65