داده ها

آخرین معامله 789 0.00 0.00
قیمت پایانی 781 0.00 0.00
اولین قیمت 777
قیمت دیروز 781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 814 738
بازه هفته 745 683
بازه سال - -
P/E 156200
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 624.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 783 798 5,000 1
1 18,192 782 799 26,100 2
1 14,200 780 800 14,776 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65