داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,020 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,020
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 204000
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 918 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,380 998 1,028 30,000 1
1 1,500 997 1,032 4,000 1
1 1,200 995 1,035 32,809 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65