قیمت پایانی تغییر درصد
2,305 16.00 0.69

داده ها

آخرین معامله 2,269 52.00 2.24
قیمت پایانی 2,305 16.00 0.69
اولین قیمت 2,318
قیمت دیروز 2,321
بازه روز 2,318 2,221
قیمت مجاز 1,880 1,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1678040
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 383,685
ارزش معاملات 862.555 میلیون
ارزش بازار 10.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 383,685 383,685
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 44
حقیقی 26 44
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 2,247 2,278 3,500 1
2 2,422 2,246 2,300 2,639 2
2 10,000 2,245 2,310 42,294 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65