قیمت پایانی تغییر درصد
2,684 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,696 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,684 0.00 0.00
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,684
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,806 2,540
بازه هفته 2,763 2,536
بازه سال - -
P/E 1953952
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.078 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,045 2,692 2,696 18,630 2
3 70,000 2,690 2,700 200,600 3
1 4,000 2,680 2,725 26,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65