قیمت پایانی تغییر درصد
3,263 85.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 3,210 32.00 1.01
قیمت پایانی 3,263 85.00 2.67
اولین قیمت 3,322
قیمت دیروز 3,178
بازه روز 3,336 3,210
قیمت مجاز 3,336 3,020
بازه هفته 3,258 3,022
بازه سال - -
P/E 2375464
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 248
حجم معاملات 1.562 میلیون
ارزش معاملات 5.118 میلیارد
ارزش بازار 14.684 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.087 میلیون 677,167
حقوقی 475,200 885,150
تعداد خرید فروش
مجموع 84 49
حقیقی 80 48
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.338 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,208 3,299 8,000 1
1 5,000 3,205 3,300 682 2
1 19,690 3,204 3,325 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65