قیمت پایانی تغییر درصد
1,799 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,787 12.00 0.67
قیمت پایانی 1,799 0.00 0.00
اولین قیمت 1,836
قیمت دیروز 1,799
بازه روز 1,837 1,779
قیمت مجاز 1,880 1,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1309672
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 366,229
ارزش معاملات 659.199 میلیون
ارزش بازار 8.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 356,229 276,229
حقوقی 10,000 90,000
تعداد خرید فروش
مجموع 14 17
حقیقی 13 16
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 143.92 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,000 1,788 1,798 10,100 2
2 7,500 1,787 1,799 24,342 3
1 10,000 1,785 1,800 24,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65