قیمت پایانی تغییر درصد
1,800 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,800 0.00 0.00
اولین قیمت 1,815
قیمت دیروز 1,800
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,880 1,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1310400
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,500 1,800 1,814 10,000 1
1 3,999 1,799 1,815 4,000 1
1 2,609 1,798 1,816 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65