قیمت پایانی تغییر درصد
1,379 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,379 0.00 0.00
اولین قیمت 1,394
قیمت دیروز 1,379
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,449 1,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1003912
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 60,000 1,365 1,385 1,000 1
1 1,000 1,364 1,390 15,000 1
1 1,000 1,363 1,393 16,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65