قیمت پایانی تغییر درصد
1,370 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,371 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,370 0.00 0.00
اولین قیمت 1,320
قیمت دیروز 1,370
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,181 1,069
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 997360
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,360 1,371 283,715 5
3 10,455 1,342 1,401 750 1
2 53,472 1,340 1,800 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65