قیمت پایانی تغییر درصد
1,877 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,965 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,877 0.00 0.00
اولین قیمت 1,801
قیمت دیروز 1,877
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,985 1,797
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1366456
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.447 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,100 1,870 1,969 25,225 1
1 1,000 1,850 1,970 25,000 1
1 30,000 1,840 1,971 3,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65