داده ها

آخرین معامله 1,437 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,428 0.00 0.00
اولین قیمت 1,398
قیمت دیروز 1,428
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,437 1,301
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 87108
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 356,888

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.182 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,420 1,450 4,000 1
1 5,000 1,415 1,458 4,000 1
1 800 1,411 1,463 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/06/29)

65