داده ها

آخرین معامله 1,330 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,376 46.00 3.46
اولین قیمت 1,396
قیمت دیروز 1,330
بازه روز 1,396 1,286
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 83936
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 4,847
حجم معاملات 96.054 میلیون
ارزش معاملات 132.178 میلیارد
ارزش بازار 1.139 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 88.054 میلیون 90.754 میلیون
حقوقی 8 میلیون 5.3 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,258 1,079
حقیقی 1,257 1,077
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.715 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,500 1,327 1,331 50,000 1
2 19,700 1,325 1,332 89,284 2
1 100,000 1,324 1,340 17,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65