داده ها

آخرین معامله 1,956 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,939 0.00 0.00
اولین قیمت 1,914
قیمت دیروز 1,939
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,114 1,914
بازه هفته 2,014 2,014
بازه سال - -
P/E 118279
تعداد سهام 1.862 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,708

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.61 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,159 1,956 1,977 15,000 1
2 20,000 1,951 1,980 5,000 1
3 11,300 1,950 1,981 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65