داده ها

آخرین معامله 1,734 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,759 0.00 0.00
اولین قیمت 1,794
قیمت دیروز 1,759
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,874 1,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 107299
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,200 1,734 1,754 9,190 1
1 17,100 1,730 1,755 5,000 1
1 50,000 1,729 1,776 29,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65