داده ها

آخرین معامله 2,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,228 0.00 0.00
اولین قیمت 2,247
قیمت دیروز 2,228
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,327 2,107
بازه هفته 2,257 2,007
بازه سال - -
P/E 135908
تعداد سهام 1.862 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,708

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,220 2,229 26,034 1
1 500 2,213 2,230 50,000 1
1 592 2,212 2,232 17,991 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65