داده ها

آخرین معامله 2,062 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,061 0.00 0.00
اولین قیمت 2,062
قیمت دیروز 2,061
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 125721
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.707 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
116 2.216 میلیون 2,062 2,095 474 1
2 1,448 2,061 2,139 180,000 12
3 15,922 2,060 2,155 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65