داده ها

آخرین معامله 1,804 94.00 4.95
قیمت پایانی 1,848 50.00 2.63
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,898
بازه روز 1,940 1,804
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 112728
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 2,089
حجم معاملات 29.358 میلیون
ارزش معاملات 54.252 میلیارد
ارزش بازار 1.53 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29.355 میلیون 29.358 میلیون
حقوقی 2,940 0
تعداد خرید فروش
مجموع 681 473
حقیقی 680 473
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.433 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,800 1,804 5.087 میلیون 98
1 100,000 1,792 1,807 9,290 1
1 10,000 1,707 1,815 19,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65