داده ها

آخرین معامله 1,593 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,634 0.00 0.00
اولین قیمت 1,620
قیمت دیروز 1,634
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,666 1,508
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 99674
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,368

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,592 1,600 61,730 2
1 19,950 1,591 1,630 1,807 1
3 25,827 1,590 1,636 16,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65