داده ها

آخرین معامله 2,026 62.00 3.16
قیمت پایانی 2,045 81.00 4.12
اولین قیمت 2,010
قیمت دیروز 1,964
بازه روز 2,062 1,980
قیمت مجاز 2,062 1,866
بازه هفته 2,049 1,742
بازه سال - -
P/E 124745
تعداد سهام 1.862 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,708

معاملات

تعداد معاملات 1,711
حجم معاملات 17.829 میلیون
ارزش معاملات 36.459 میلیارد
ارزش بازار 3.807 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.829 میلیون 17.052 میلیون
حقوقی 0 777,082
تعداد خرید فروش
مجموع 506 474
حقیقی 506 472
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.589 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 27,463 2,020 2,026 16,177 1
1 10,000 2,016 2,038 10,000 1
4 15,369 2,015 2,046 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65