داده ها

آخرین معامله 2,045 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,028 0.00 0.00
اولین قیمت 1,950
قیمت دیروز 2,028
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,045 1,851
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 123708
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.679 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 335,106 2,045 2,199 6,000 1
1 1,000 2,010 2,260 550 1
1 1,490 2,001 2,373 1,439 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65