داده ها

آخرین معامله 2,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,036 0.00 0.00
اولین قیمت 2,040
قیمت دیروز 2,036
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 124196
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.686 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,039 2,040 24,693 2
1 1,600 2,021 2,055 40 1
1 10,000 2,020 2,059 31,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65