قیمت پایانی تغییر درصد
32,754 788.00 2.35

داده ها

آخرین معامله 32,490 1,052.00 3.14
قیمت پایانی 32,754 788.00 2.35
اولین قیمت 33,200
قیمت دیروز 33,542
بازه روز 33,800 32,300
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26039430
تعداد سهام 689.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 484
حجم معاملات 679,579
ارزش معاملات 22.259 میلیارد
ارزش بازار 22.598 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 501,608 552,813
حقوقی 177,971 126,766
تعداد خرید فروش
مجموع 211 84
حقیقی 204 82
حقوقی 7 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.677 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65