قیمت پایانی تغییر درصد
38,972 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,972 0.00 0.00
اولین قیمت 39,100
قیمت دیروز 38,972
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 39,950 38,150
بازه سال - -
P/E 30982740
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 38.972 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65