داده ها

آخرین معامله 2,351 43.00 1.80
قیمت پایانی 2,387 7.00 0.29
اولین قیمت 2,290
قیمت دیروز 2,394
بازه روز 2,450 2,280
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 274
حجم معاملات 1.225 میلیون
ارزش معاملات 2.923 میلیارد
ارزش بازار 143.22 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.225 میلیون 974,907
حقوقی 0 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 84 55
حقیقی 84 54
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 596.75 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65