داده ها

آخرین معامله 5,185 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,159 0.00 0.00
اولین قیمت 5,100
قیمت دیروز 5,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,192 4,890
بازه هفته 5,250 4,830
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 309.54 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,000 5,048 118,500 3
3 32,010 4,941 5,050 2,500 1
1 59 4,931 5,060 35,750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65