داده ها

آخرین معامله 4,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,947 0.00 0.00
اولین قیمت 4,980
قیمت دیروز 4,947
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,875 4,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1691874
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,779 4,989 2,100 1
1 1,879 4,777 4,992 1,800 1
1 5,000 4,776 4,993 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65