داده ها

آخرین معامله 4,065 47.00 1.17
قیمت پایانی 4,048 30.00 0.75
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,018
بازه روز 4,200 4,011
قیمت مجاز 4,218 3,818
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1384416
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 59,627
ارزش معاملات 243.971 میلیون
ارزش بازار 1.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 59,627
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 10
حقیقی 0 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 241.37 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,904 4,065 4,155 2,010 1
1 249 4,064 4,156 1,450 1
2 15,000 4,062 4,157 5,103 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65