قیمت پایانی تغییر درصد
14,397 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,445 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,397 0.00 0.00
اولین قیمت 13,958
قیمت دیروز 14,397
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,445 13,071
بازه هفته 14,445 12,751
بازه سال - -
P/E 4923774
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 40,893 14,445 14,460 822 1
1 2,000 14,207 0 0 0
1 1,000 14,206 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65