داده ها

آخرین معامله 5,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,058 0.00 0.00
اولین قیمت 5,024
قیمت دیروز 5,058
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,236 4,738
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1729836
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 351 5,070 5,200 433 1
1 400 5,003 5,220 4,123 1
2 10,200 5,000 5,235 2,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/2)

65