داده ها

آخرین معامله 4,264 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,215 0.00 0.00
اولین قیمت 4,264
قیمت دیروز 4,215
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,425 4,005
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1441530
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.517 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/09/22)

65