داده ها

آخرین معامله 4,368 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,516 0.00 0.00
اولین قیمت 4,489
قیمت دیروز 4,516
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,475 4,049
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1544472
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.626 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,449 4,358 4,358 4,438 1
1 444 4,111 4,493 1,500 1
1 513 3,877 4,495 235 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65