قیمت پایانی تغییر درصد
19,181 298.00 1.58

داده ها

آخرین معامله 19,827 944.00 5.00
قیمت پایانی 19,181 298.00 1.58
اولین قیمت 19,827
قیمت دیروز 18,883
بازه روز 19,827 19,827
قیمت مجاز 19,827 17,939
بازه هفته 19,960 17,924
بازه سال - -
P/E 6559902
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 47
حجم معاملات 45,517
ارزش معاملات 902.466 میلیون
ارزش بازار 6.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45,517 45,517
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 38
حقیقی 8 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
69 171,891 19,827 20,000 20,000 1
1 200 19,410 22,055 200 1
1 512 19,401 22,060 825 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65