قیمت پایانی تغییر درصد
12,870 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,279 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,870 0.00 0.00
اولین قیمت 12,279
قیمت دیروز 12,870
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,875 4,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4401540
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,913 12,279 1.104 میلیون 60
1 1,036 7,302 12,280 100 1
1 256 4,275 12,300 77 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65