داده ها

آخرین معامله 5,442 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,589 0.00 0.00
اولین قیمت 5,661
قیمت دیروز 5,589
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,887 5,327
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1911438
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,476 5,442 5,600 6,189 1
1 1,211 5,401 5,649 1,150 1
2 7,000 5,335 5,650 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65