قیمت پایانی تغییر درصد
29,726 1,087.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 29,501 862.00 3.01
قیمت پایانی 29,726 1,087.00 3.80
اولین قیمت 29,899
قیمت دیروز 28,639
بازه روز 30,000 28,990
قیمت مجاز 20,697 18,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 60641040
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 126
حجم معاملات 123,345
ارزش معاملات 3.667 میلیارد
ارزش بازار 6.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 118,845 117,345
حقوقی 4,500 6,000
تعداد خرید فروش
مجموع 71 32
حقیقی 70 31
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 44.589 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 453 29,501 29,530 3,578 1
1 250 29,458 29,989 7,700 1
1 500 29,421 29,990 900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65