قیمت پایانی تغییر درصد
34,446 1,342.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 34,233 1,129.00 3.41
قیمت پایانی 34,446 1,342.00 4.05
اولین قیمت 34,134
قیمت دیروز 33,104
بازه روز 34,759 33,610
قیمت مجاز 34,759 31,449
بازه هفته 35,599 30,578
بازه سال - -
P/E 70269840
تعداد سهام 420 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,000

معاملات

تعداد معاملات 278
حجم معاملات 223,864
ارزش معاملات 7.711 میلیارد
ارزش بازار 14.467 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 223,864 223,364
حقوقی 0 500
تعداد خرید فروش
مجموع 128 96
حقیقی 128 95
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 17.223 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,150 34,230 34,269 300 1
1 300 34,200 34,270 61 1
1 1,000 34,112 34,280 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65