قیمت پایانی تغییر درصد
19,116 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,116 0.00 0.00
اولین قیمت 18,811
قیمت دیروز 19,116
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,058 18,148
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38996640
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,990 19,000 19,343 1,157 1
1 1,000 18,950 19,344 120 1
1 6,550 18,900 19,400 2,429 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65