قیمت پایانی تغییر درصد
13,496 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,319 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,496 0.00 0.00
اولین قیمت 13,600
قیمت دیروز 13,496
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,063 12,725
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27531840
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.834 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 13,201 13,599 1,752 1
1 3,300 13,200 13,600 7,000 1
1 2,200 13,000 13,970 5,155 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/23)

65