قیمت پایانی تغییر درصد
57,748 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 56,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 57,748 0.00 0.00
اولین قیمت 57,555
قیمت دیروز 57,748
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 59,946 54,238
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 117805920
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 56,620 56,999 7,554 1
1 100 56,500 57,092 1,147 1
1 500 56,455 57,700 1,972 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65