قیمت پایانی تغییر درصد
33,063 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,606 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,063 0.00 0.00
اولین قیمت 34,800
قیمت دیروز 33,063
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,320 31,958
بازه هفته 35,855 31,850
بازه سال - -
P/E 67448520
تعداد سهام 420 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 33,606 33,899 2,000 1
1 3,137 33,605 33,995 50 1
1 300 33,600 34,000 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65