قیمت پایانی تغییر درصد
39,636 1,536.00 3.73

داده ها

آخرین معامله 40,750 422.00 1.02
قیمت پایانی 39,636 1,536.00 3.73
اولین قیمت 39,302
قیمت دیروز 41,172
بازه روز 40,780 39,114
قیمت مجاز 20,697 18,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 80857440
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 231
حجم معاملات 163,777
ارزش معاملات 6.491 میلیارد
ارزش بازار 8.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 155,758 153,463
حقوقی 8,019 10,314
تعداد خرید فروش
مجموع 105 60
حقیقی 104 59
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 90.965 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 40,730 40,795 2,686 1
1 2,515 40,310 40,796 3,000 1
1 500 40,302 40,797 45 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65