قیمت پایانی تغییر درصد
26,212 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,340 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,212 0.00 0.00
اولین قیمت 27,500
قیمت دیروز 26,212
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,697 18,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53472480
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,625 26,100 26,340 11,450 1
1 1,593 26,003 26,398 1,070 1
1 924 26,001 26,498 5,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65