داده ها

آخرین معامله 1,269 3.00 0.24
قیمت پایانی 1,262 4.00 0.32
اولین قیمت 1,252
قیمت دیروز 1,266
بازه روز 1,269 1,252
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.23 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 44,327
ارزش معاملات 55.927 میلیون
ارزش بازار 1.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 44,327 44,327
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 7
حقیقی 10 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65