داده ها

آخرین معامله 2,531 49.00 1.90
قیمت پایانی 2,534 46.00 1.78
اولین قیمت 2,650
قیمت دیروز 2,580
بازه روز 2,685 2,452
قیمت مجاز 2,998 2,714
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 755132
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 61
حجم معاملات 473,110
ارزش معاملات 1.199 میلیارد
ارزش بازار 760.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 473,110 387,710
حقوقی 0 85,400
تعداد خرید فروش
مجموع 25 17
حقیقی 25 15
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 216.404 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,471 2,531 500 1
1 5,000 2,467 2,532 5,400 1
1 50,000 2,455 2,536 15,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/3)

65