داده ها

آخرین معامله 1,874 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,847 0.00 0.00
اولین قیمت 1,890
قیمت دیروز 1,847
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,939 1,755
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 550406
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 923.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,803 1,924 11,893 2
1 600 1,792 0 0 0
1 20,000 1,751 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65