داده ها

آخرین معامله 2,897 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,862 0.00 0.00
اولین قیمت 2,822
قیمت دیروز 2,862
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 852876
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.431 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 450 2,856 2,897 1,000 1
1 6,400 2,851 2,901 12,928 2
1 1,000 2,825 2,938 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65