داده ها

آخرین معامله 2,028 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,973 0.00 0.00
اولین قیمت 1,921
قیمت دیروز 1,973
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 587954
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 986.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,925 1,970 44,936 1
2 7,000 1,922 2,045 500 1
1 2,800 1,921 2,046 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65