داده ها

آخرین معامله 4,089 180.00 4.60
قیمت پایانی 4,056 147.00 3.76
اولین قیمت 3,952
قیمت دیروز 3,909
بازه روز 4,098 3,945
قیمت مجاز 4,104 3,714
بازه هفته 3,950 3,713
بازه سال - -
P/E 1208688
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 351
حجم معاملات 1.534 میلیون
ارزش معاملات 6.22 میلیارد
ارزش بازار 2.028 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.535 میلیون 1.535 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 134 85
حقیقی 134 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 11,988 4,070 4,089 1,467 1
5 20,675 4,030 4,090 17,830 3
1 1,000 4,029 4,091 24,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65