داده ها

آخرین معامله 1,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,908 0.00 0.00
اولین قیمت 1,950
قیمت دیروز 1,908
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 568584
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 954 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10 1,898 1,900 47,630 6
1 4,000 1,731 1,915 17,000 1
0 0 0 1,947 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65