داده ها

آخرین معامله 1,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,698 0.00 0.00
اولین قیمت 1,687
قیمت دیروز 1,698
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,711 1,549
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 506004
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 849 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 22,670 1,696 1,704 5,130 1
1 1,000 1,692 1,705 18,670 2
2 4,900 1,670 1,707 17,111 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65