داده ها

آخرین معامله 2,410 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,400 0.00 0.00
اولین قیمت 2,450
قیمت دیروز 2,400
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,599 2,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 715200
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 720 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,000 2,410 2,449 5,000 2
1 21,000 2,400 2,450 6,167 1
1 3,000 2,375 2,485 15,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65