داده ها

آخرین معامله 3,642 170.00 4.46
قیمت پایانی 3,650 162.00 4.25
اولین قیمت 3,950
قیمت دیروز 3,812
بازه روز 3,950 3,622
قیمت مجاز 4,002 3,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1087700
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 289
حجم معاملات 1.425 میلیون
ارزش معاملات 5.201 میلیارد
ارزش بازار 1.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.393 میلیون 1.425 میلیون
حقوقی 32,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 111 70
حقیقی 109 70
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 116.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 21,212 3,645 3,680 21,772 2
1 970 3,642 3,683 103 1
1 15,000 3,640 3,700 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65