داده ها

آخرین معامله 2,400 14.00 0.58
قیمت پایانی 2,419 5.00 0.21
اولین قیمت 2,497
قیمت دیروز 2,414
بازه روز 2,497 2,310
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 720862
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 200
حجم معاملات 1.679 میلیون
ارزش معاملات 4.062 میلیارد
ارزش بازار 1.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.094 میلیون 1.382 میلیون
حقوقی 585,004 297,316
تعداد خرید فروش
مجموع 74 69
حقیقی 73 68
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 695.917 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,381 2,400 60,208 2
1 5,000 2,380 2,424 20,000 1
1 5,000 2,375 2,448 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65