قیمت پایانی تغییر درصد
6,561 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,502 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,561 0.00 0.00
اولین قیمت 6,550
قیمت دیروز 6,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,300 6,415
بازه سال - -
P/E 413343
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65