داده ها

آخرین معامله 3,200 70.00 2.14
قیمت پایانی 3,172 98.00 3.00
اولین قیمت 3,340
قیمت دیروز 3,270
بازه روز 3,340 2,980
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 199836
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 276
حجم معاملات 1.905 میلیون
ارزش معاملات 6.042 میلیارد
ارزش بازار 1.015 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.805 میلیون 1.805 میلیون
حقوقی 100,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 84 68
حقیقی 83 67
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65