قیمت پایانی تغییر درصد
3,579 43.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 3,201 335.00 9.47
قیمت پایانی 3,579 43.00 1.22
اولین قیمت 3,550
قیمت دیروز 3,536
بازه روز 3,669 3,201
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 225477
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 547
حجم معاملات 3.695 میلیون
ارزش معاملات 13.224 میلیارد
ارزش بازار 1.145 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.112 میلیون 3.695 میلیون
حقوقی 582,209 0
تعداد خرید فروش
مجموع 121 209
حقیقی 119 209
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.084 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65