داده ها

آخرین معامله 5,250 136.00 2.53
قیمت پایانی 5,318 68.00 1.26
اولین قیمت 5,520
قیمت دیروز 5,386
بازه روز 5,520 5,225
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,259 5,112
بازه سال - -
P/E 335034
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 167
حجم معاملات 449,759
ارزش معاملات 2.392 میلیارد
ارزش بازار 1.702 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 449,759 449,759
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 60 68
حقیقی 60 68
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65