قیمت پایانی تغییر درصد
4,847 2.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 4,800 49.00 1.01
قیمت پایانی 4,847 2.00 0.04
اولین قیمت 4,841
قیمت دیروز 4,849
بازه روز 5,023 4,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 305361
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 43
حجم معاملات 103,476
ارزش معاملات 501.557 میلیون
ارزش بازار 1.551 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 108,608 108,608
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 16
حقیقی 27 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65