قیمت پایانی تغییر درصد
40,713 835.00 2.09

داده ها

آخرین معامله 39,502 376.00 0.94
قیمت پایانی 40,713 835.00 2.09
اولین قیمت 40,850
قیمت دیروز 39,878
بازه روز 41,273 39,133
قیمت مجاز 41,871 37,885
بازه هفته 39,969 33,703
بازه سال - -
P/E 24427800
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 221,513
ارزش معاملات 9.019 میلیارد
ارزش بازار 9.963 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 221,513 221,513
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 126 99
حقیقی 126 99
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 39,503 40,500 475 1
1 860 39,500 40,599 200 1
1 1,000 39,225 40,650 523 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65