قیمت پایانی تغییر درصد
12,647 474.00 3.89

داده ها

آخرین معامله 12,669 496.00 4.07
قیمت پایانی 12,647 474.00 3.89
اولین قیمت 12,700
قیمت دیروز 12,173
بازه روز 12,700 12,200
قیمت مجاز 13,042 11,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7588200
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 74,092
ارزش معاملات 937.05 میلیون
ارزش بازار 2.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 73,994 74,092
حقوقی 98 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 19
حقیقی 21 19
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.239 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 103 12,668 12,680 853 1
1 3,000 12,522 12,699 900 1
1 200 12,511 12,780 4,124 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65