قیمت پایانی تغییر درصد
5,403 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,465 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,403 0.00 0.00
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,403
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,614 5,080
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3241800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.081 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 5,220 5,465 9,380 3
2 7,198 5,200 5,759 1,000 1
1 1,000 5,170 5,761 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65