قیمت پایانی تغییر درصد
22,290 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,290 0.00 0.00
اولین قیمت 22,290
قیمت دیروز 22,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,290 20,168
بازه هفته 20,363 19,199
بازه سال - -
P/E 13374000
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.454 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 503,936 22,290 0 0 0
1 500 21,502 0 0 0
2 267 21,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65