قیمت پایانی تغییر درصد
14,012 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,101 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,012 0.00 0.00
اولین قیمت 14,257
قیمت دیروز 14,012
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,042 11,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8407200
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.802 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,794 14,002 14,101 300 1
2 7,828 14,001 14,250 500 1
1 78 14,000 14,260 3,631 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65