قیمت پایانی تغییر درصد
13,280 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,006 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,280 0.00 0.00
اولین قیمت 13,332
قیمت دیروز 13,280
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,518 12,232
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7968000
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.656 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 76 13,005 13,249 3,240 1
1 10,000 13,000 13,299 1,485 1
1 1,000 12,870 13,300 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65