قیمت پایانی تغییر درصد
32,213 1,369.00 4.44

داده ها

آخرین معامله 32,386 1,542.00 5.00
قیمت پایانی 32,213 1,369.00 4.44
اولین قیمت 32,000
قیمت دیروز 30,844
بازه روز 32,386 29,302
قیمت مجاز 32,386 29,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19327800
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 496
حجم معاملات 868,530
ارزش معاملات 27.978 میلیارد
ارزش بازار 7.883 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 548,530 568,530
حقوقی 320,000 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 158 225
حقیقی 153 224
حقوقی 5 1
تغییر حقوقی به حقیقی 644.26 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 100,200 32,386 32,710 35 1
3 697 32,350 0 0 0
1 365 32,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65