قیمت پایانی تغییر درصد
19,761 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,761 0.00 0.00
اولین قیمت 18,696
قیمت دیروز 19,761
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,662 18,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11856600
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,918 19,600 20,594 5,077 1
1 2,000 19,335 20,600 16,450 1
1 80 19,334 20,620 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65