قیمت پایانی تغییر درصد
7,415 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,415 0.00 0.00
اولین قیمت 7,389
قیمت دیروز 7,415
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,689 6,957
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11723115
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 7,446 7,498 5,406 1
1 300 7,445 7,499 14,480 2
1 1,000 7,438 7,500 12,699 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65