قیمت پایانی تغییر درصد
11,003 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,003 0.00 0.00
اولین قیمت 11,000
قیمت دیروز 11,003
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17395743
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.126 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,660 10,978 11,200 4,001 1
1 5,000 10,974 11,219 1,300 1
1 1,000 10,972 11,220 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65