داده ها

آخرین معامله 11,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,042 0.00 0.00
اولین قیمت 10,961
قیمت دیروز 11,042
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,113 10,961
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17457402
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.141 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,200 11,350 11,379 1,000 1
1 400 10,962 11,397 186 1
3 1,570 10,961 11,398 12,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65