قیمت پایانی تغییر درصد
16,893 152.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 16,880 165.00 0.97
قیمت پایانی 16,893 152.00 0.89
اولین قیمت 17,250
قیمت دیروز 17,045
بازه روز 17,250 16,791
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26707833
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 141
حجم معاملات 201,601
ارزش معاملات 3.406 میلیارد
ارزش بازار 6.335 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 201,601 163,772
حقوقی 0 37,829
تعداد خرید فروش
مجموع 74 39
حقیقی 74 37
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 639.045 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,574 16,791 16,999 5,000 1
1 1,000 16,761 17,000 50,000 1
1 1,000 16,701 17,044 73 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65