قیمت پایانی تغییر درصد
22,681 425.00 1.91

داده ها

آخرین معامله 22,900 644.00 2.89
قیمت پایانی 22,681 425.00 1.91
اولین قیمت 23,260
قیمت دیروز 22,256
بازه روز 23,260 22,000
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35858661
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 101
حجم معاملات 152,826
ارزش معاملات 3.466 میلیارد
ارزش بازار 8.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 152,826 152,826
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 71 29
حقیقی 71 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 22,501 22,600 542 1
1 3,977 22,500 22,899 2,200 3
2 1,055 22,400 22,900 9,665 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65