قیمت پایانی تغییر درصد
24,256 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,256 0.00 0.00
اولین قیمت 23,686
قیمت دیروز 24,256
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,178 23,686
بازه هفته 26,500 24,718
بازه سال - -
P/E 38348736
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 900 24,500 25,100 3,000 1
2 680 24,400 25,300 4,650 2
1 500 24,360 25,350 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65