قیمت پایانی تغییر درصد
32,923 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,368 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,923 0.00 0.00
اولین قیمت 32,935
قیمت دیروز 32,923
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,897 30,669
بازه هفته 32,200 30,500
بازه سال - -
P/E 52051263
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.462 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,500 32,750 33,370 77 1
1 2,512 32,720 33,377 300 1
1 100 32,681 33,390 158 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65