قیمت پایانی تغییر درصد
7,002 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,199 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,002 0.00 0.00
اولین قیمت 7,200
قیمت دیروز 7,002
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,319 6,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11070162
تعداد سهام 175 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 70,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,751 7,348 1,880 1
1 2,000 6,510 7,490 3,000 1
0 0 0 7,499 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65