قیمت پایانی تغییر درصد
16,636 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,636 0.00 0.00
اولین قیمت 16,101
قیمت دیروز 16,636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26301516
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,777 16,400 16,699 50 1
1 3,000 16,355 16,760 3,234 1
1 20,000 16,350 16,765 89 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65