قیمت پایانی تغییر درصد
2,754 17.00 0.62

داده ها

آخرین معامله 2,778 41.00 1.50
قیمت پایانی 2,754 17.00 0.62
اولین قیمت 2,869
قیمت دیروز 2,737
بازه روز 2,873 2,712
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 520506
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 172,295

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 74,273
ارزش معاملات 206.149 میلیون
ارزش بازار 550.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 74,273 74,273
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 21 16
حقیقی 21 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,734 2,779 699 1
1 1,000 2,733 2,780 1,903 1
1 4,000 2,732 2,800 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65