قیمت پایانی تغییر درصد
3,182 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,217 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,182 0.00 0.00
اولین قیمت 3,110
قیمت دیروز 3,182
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,851 2,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 601398
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 192,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 636.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,500 3,217 3,220 1,143 2
1 1,000 3,192 3,230 5,100 3
1 1,220 3,187 3,250 1,041 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65