قیمت پایانی تغییر درصد
23,778 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,778 0.00 0.00
اولین قیمت 25,360
قیمت دیروز 23,778
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,380 22,964
بازه هفته 25,360 22,512
بازه سال - -
P/E 4494042
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 23,280 23,400 500 1
1 63 23,260 23,439 45 1
1 500 23,250 23,879 410 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65