قیمت پایانی تغییر درصد
5,154 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,167 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,154 0.00 0.00
اولین قیمت 4,999
قیمت دیروز 5,154
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,851 2,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 974106
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 192,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.031 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 925,035 5,167 0 0 0
1 975 5,100 0 0 0
1 6,002 4,975 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65