قیمت پایانی تغییر درصد
19,543 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,488 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,543 0.00 0.00
اولین قیمت 19,850
قیمت دیروز 19,543
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,530 18,576
بازه هفته 22,640 19,447
بازه سال - -
P/E 14657250
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.772 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 61 19,488 19,570 500 1
3 2,424 19,480 19,580 5,932 1
1 53 19,471 19,600 1,172 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65