قیمت پایانی تغییر درصد
15,316 689.00 4.30

داده ها

آخرین معامله 15,370 635.00 3.97
قیمت پایانی 15,316 689.00 4.30
اولین قیمت 16,290
قیمت دیروز 16,005
بازه روز 16,290 15,205
قیمت مجاز 10,514 9,514
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11487000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 297
حجم معاملات 641,332
ارزش معاملات 9.822 میلیارد
ارزش بازار 7.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 641,332 525,699
حقوقی 0 115,633
تعداد خرید فروش
مجموع 124 86
حقیقی 124 84
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.771 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,616 15,370 15,490 2,000 1
1 37 15,350 15,555 300 1
1 500 15,227 15,570 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65