قیمت پایانی تغییر درصد
5,690 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,653 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,690 0.00 0.00
اولین قیمت 5,930
قیمت دیروز 5,690
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,227 6,539
بازه هفته 7,000 6,817
بازه سال - -
P/E 4267500
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.845 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,300 5,632 5,653 8,490 1
1 3,805 5,623 5,690 8,000 1
1 10,000 5,607 5,698 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65