قیمت پایانی تغییر درصد
13,918 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,951 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,918 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 13,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,951 12,623
بازه هفته 16,000 15,025
بازه سال - -
P/E 10438500
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.959 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 33,939 13,951 0 0 0
1 500 13,940 0 0 0
1 100 13,900 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65