قیمت پایانی تغییر درصد
10,200 485.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 10,200 485.00 4.99
قیمت پایانی 10,200 485.00 4.99
اولین قیمت 10,200
قیمت دیروز 9,715
بازه روز 10,200 10,200
قیمت مجاز 10,200 9,230
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7650000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 66
حجم معاملات 361,609
ارزش معاملات 3.688 میلیارد
ارزش بازار 5.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 361,609 353,109
حقوقی 0 8,500
تعداد خرید فروش
مجموع 6 50
حقیقی 6 49
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 86.7 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 1.759 میلیون 10,200 0 0 0
1 4,018 9,910 0 0 0
1 1,075 9,716 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65