قیمت پایانی تغییر درصد
10,100 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,100 0.00 0.00
اولین قیمت 10,200
قیمت دیروز 10,100
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,514 9,514
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7575000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,986 10,101 10,199 3,900 1
1 1,000 10,041 10,200 173,257 4
1 1,159 10,034 10,289 2 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65