قیمت پایانی تغییر درصد
12,203 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,337 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,203 0.00 0.00
اولین قیمت 11,303
قیمت دیروز 12,203
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,337 11,163
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9152250
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 119 12,303 12,337 17,055 5
1 15,000 12,300 12,423 600 1
1 2,000 12,280 12,484 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65