قیمت پایانی تغییر درصد
3,522 167.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 3,522 167.00 4.98
قیمت پایانی 3,522 167.00 4.98
اولین قیمت 3,522
قیمت دیروز 3,355
بازه روز 3,522 3,522
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1387668
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 305,538
ارزش معاملات 1.076 میلیارد
ارزش بازار 2.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 305,538 205,538
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 5 11
حقیقی 5 10
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 352.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 582,017 3,522 4,396 3,500 1
2 2,087 3,457 4,400 15,000 1
2 6,762 3,450 4,500 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65