قیمت پایانی تغییر درصد
3,032 119.00 4.09

داده ها

آخرین معامله 3,058 145.00 4.98
قیمت پایانی 3,032 119.00 4.09
اولین قیمت 2,950
قیمت دیروز 2,913
بازه روز 3,058 2,907
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1194608
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 167
حجم معاملات 1.016 میلیون
ارزش معاملات 3.079 میلیارد
ارزش بازار 2.122 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 815,566 1.016 میلیون
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 66
حقیقی 46 66
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 606.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,021 3,058 9,931 2
3 150,000 3,012 3,200 1,000 1
1 600 3,001 3,274 3,753 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65