قیمت پایانی تغییر درصد
3,615 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,630 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,615 0.00 0.00
اولین قیمت 3,453
قیمت دیروز 3,615
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1424310
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.531 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,353 3,620 3,630 10,050 2
1 1,400 3,564 3,632 45,000 3
2 30,564 3,550 3,633 15,539 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65