قیمت پایانی تغییر درصد
2,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,393 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,440 0.00 0.00
اولین قیمت 2,387
قیمت دیروز 2,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,496 2,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 961360
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.708 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,392 2,450 2,000 1
1 3,000 2,391 2,480 40,100 2
1 5,000 2,387 2,489 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65