قیمت پایانی تغییر درصد
4,339 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,396 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,339 0.00 0.00
اولین قیمت 4,403
قیمت دیروز 4,339
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,698 4,252
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1709566
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 4,301 4,400 1,452 3
1 16,000 4,300 4,440 500 1
2 6,005 4,292 4,444 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65