قیمت پایانی تغییر درصد
3,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,283 0.00 0.00
اولین قیمت 3,350
قیمت دیروز 3,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,442 3,116
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1293502
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 3,280 3,300 103 1
1 11,801 3,275 3,330 20 1
1 7,000 3,270 3,350 1,801 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65