قیمت پایانی تغییر درصد
1,870 26.00 1.41

داده ها

آخرین معامله 1,936 92.00 4.99
قیمت پایانی 1,870 26.00 1.41
اولین قیمت 1,936
قیمت دیروز 1,844
بازه روز 1,936 1,936
قیمت مجاز 1,936 1,752
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -194480
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 284,738

معاملات

تعداد معاملات 14
حجم معاملات 81,708
ارزش معاملات 158.187 میلیون
ارزش بازار 227.846 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81,708 81,708
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 13
حقیقی 2 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
110 3.042 میلیون 1,936 0 0 0
5 143,068 1,872 0 0 0
1 1,064 1,870 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65