قیمت پایانی تغییر درصد
4,388 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,387 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,388 0.00 0.00
اولین قیمت 4,500
قیمت دیروز 4,388
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,607 4,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -456352
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 534.647 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,321 4,682 1,087 1
0 0 0 4,691 3,479 1
0 0 0 4,847 443 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65