داده ها

آخرین معامله 3,476 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,476 0.00 0.00
اولین قیمت 3,476
قیمت دیروز 3,476
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,651 1,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -361504
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,307

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 423.526 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 739,999 3,476 0 0 0
2 28,000 3,400 0 0 0
2 38,600 3,311 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65