قیمت پایانی تغییر درصد
6,042 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,042 0.00 0.00
اولین قیمت 5,822
قیمت دیروز 6,042
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,181 5,593
بازه هفته 6,370 5,720
بازه سال - -
P/E -628368
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 82,183

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 736.175 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,020 6,050 23,408 1
1 2,000 6,002 6,099 9,037 1
2 1,499 6,000 6,108 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65