داده ها

آخرین معامله 1,497 32.00 2.18
قیمت پایانی 1,499 34.00 2.32
اولین قیمت 1,509
قیمت دیروز 1,465
بازه روز 1,528 1,466
قیمت مجاز 1,538 1,392
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -155896
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 323,415

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 652,048
ارزش معاملات 977.096 میلیون
ارزش بازار 182.643 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 652,048 651,398
حقوقی 0 650
تعداد خرید فروش
مجموع 46 35
حقیقی 46 34
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 974,350

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,400 1,485 1,529 10,000 1
1 30,000 1,468 1,530 51,939 2
1 21,500 1,466 1,537 30,607 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65