داده ها

آخرین معامله 1,791 5.00 0.28
قیمت پایانی 1,818 22.00 1.22
اولین قیمت 1,831
قیمت دیروز 1,796
بازه روز 1,860 1,779
قیمت مجاز 1,651 1,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -189072
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,307

معاملات

تعداد معاملات 203
حجم معاملات 1.075 میلیون
ارزش معاملات 1.955 میلیارد
ارزش بازار 221.511 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.065 میلیون 1.075 میلیون
حقوقی 9,999 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 63
حقیقی 71 63
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 18.178 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,604 1,790 1,791 1,339 1
1 1,000 1,789 1,810 1,100 2
1 9,999 1,782 1,820 23,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65