قیمت پایانی تغییر درصد
2,995 5.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 2,869 121.00 4.05
قیمت پایانی 2,995 5.00 0.17
اولین قیمت 3,020
قیمت دیروز 2,990
بازه روز 3,020 2,869
قیمت مجاز 3,171 2,869
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 631945
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 21
حجم معاملات 310,400
ارزش معاملات 929.747 میلیون
ارزش بازار 3.894 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 112,400 312,400
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 9
حقیقی 8 9
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 599 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,869 17.116 میلیون 189
0 0 0 2,990 18,000 1
0 0 0 3,149 150,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65