شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی آسمان آفرین)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
PDF
مجموع موارد: 123 عدد در 14 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
2,736 144.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 2,736 144.00 5.00
قیمت پایانی 2,736 144.00 5.00
اولین قیمت 2,736
قیمت دیروز 2,880
بازه روز 2,736 2,736
قیمت مجاز 3,024 2,736
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 577296
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 81
حجم معاملات 1.149 میلیون
ارزش معاملات 3.144 میلیارد
ارزش بازار 3.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.149 میلیون 1.149 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 11
حقیقی 27 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,736 3.215 میلیون 140
0 0 0 2,740 800 1
0 0 0 2,800 13,610 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65