قیمت پایانی تغییر درصد
3,271 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,271 0.00 0.00
اولین قیمت 3,189
قیمت دیروز 3,271
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,301 2,987
بازه هفته 3,301 2,890
بازه سال - -
P/E 690181
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,788 3,291 3,301 108,633 8
1 1,118 3,290 3,323 680 2
1 3,488 3,283 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65