قیمت پایانی تغییر درصد
1,105 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,105 0.00 0.00
اولین قیمت 1,124
قیمت دیروز 1,105
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,155 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 233155
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.437 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,900 1,100 1,117 3,006 1
1 1,000 1,096 1,120 5,947 3
1 3,000 1,089 1,121 37,600 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65