قیمت پایانی تغییر درصد
2,988 26.00 0.88

داده ها

آخرین معامله 2,959 3.00 0.10
قیمت پایانی 2,988 26.00 0.88
اولین قیمت 3,057
قیمت دیروز 2,962
بازه روز 3,057 2,912
قیمت مجاز 3,110 2,814
بازه هفته 3,098 2,841
بازه سال - -
P/E 630468
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 868
حجم معاملات 8.001 میلیون
ارزش معاملات 23.902 میلیارد
ارزش بازار 3.884 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.83 میلیون 7.28 میلیون
حقوقی 170,867 720,977
تعداد خرید فروش
مجموع 287 200
حقیقی 285 196
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.644 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,409 2,920 2,968 3,000 1
2 2,714 2,917 2,974 4,500 1
1 3,000 2,916 2,979 17,491 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65