قیمت پایانی تغییر درصد
1,174 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,170 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,174 0.00 0.00
اولین قیمت 1,157
قیمت دیروز 1,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,253 1,135
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 247714
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.526 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,541 1,163 1,177 24,870 1
1 3,472 1,160 1,178 5,000 1
1 50,000 1,159 1,179 31,209 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65