قیمت پایانی تغییر درصد
2,666 70.00 2.56

داده ها

آخرین معامله 2,600 136.00 4.97
قیمت پایانی 2,666 70.00 2.56
اولین قیمت 2,653
قیمت دیروز 2,736
بازه روز 2,848 2,600
قیمت مجاز 2,872 2,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 562526
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,309
حجم معاملات 16.421 میلیون
ارزش معاملات 43.781 میلیارد
ارزش بازار 3.466 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.921 میلیون 13.79 میلیون
حقوقی 2.5 میلیون 2.631 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 358 243
حقیقی 356 227
حقوقی 2 16
تغییر حقوقی به حقیقی 349.339 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,600 886,107 34
0 0 0 2,640 15,022 2
0 0 0 2,654 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65