قیمت پایانی تغییر درصد
1,420 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,420 0.00 0.00
اولین قیمت 1,491
قیمت دیروز 1,420
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,491 1,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 299620
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,431 50,000 1
0 0 0 1,491 16,200 2
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65