قیمت پایانی تغییر درصد
1,450 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,450 0.00 0.00
اولین قیمت 1,450
قیمت دیروز 1,450
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 305950
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.885 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 19,920 1,430 1,440 13,806 1
3 13,017 1,428 1,444 20 1
1 15,100 1,427 1,445 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65