قیمت پایانی تغییر درصد
1,395 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,374 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,395 0.00 0.00
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,395
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 294345
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,737 1,370 1,382 10,704 1
1 9,570 1,368 1,384 14,533 1
1 5,900 1,366 1,393 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65