قیمت پایانی تغییر درصد
3,644 87.00 2.33

داده ها

آخرین معامله 3,608 123.00 3.30
قیمت پایانی 3,644 87.00 2.33
اولین قیمت 3,545
قیمت دیروز 3,731
بازه روز 3,890 3,545
قیمت مجاز 3,917 3,545
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 295164
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,850
حجم معاملات 27.145 میلیون
ارزش معاملات 98.914 میلیارد
ارزش بازار 20.498 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23.687 میلیون 20.805 میلیون
حقوقی 3.469 میلیون 6.351 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,255 610
حقیقی 1,248 603
حقوقی 7 7
تغییر حقوقی به حقیقی 10.5 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 843 3,608 3,610 83,510 2
3 4,052 3,605 3,615 14 1
1 1,000 3,603 3,619 31,322 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65