قیمت پایانی تغییر درصد
1,363 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,363 0.00 0.00
اولین قیمت 1,399
قیمت دیروز 1,363
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 110403
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 736 1,359 1,370 2,000 1
1 2,000 1,357 1,397 15,000 1
1 10,000 1,354 1,398 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65