قیمت پایانی تغییر درصد
1,570 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,546 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,570 0.00 0.00
اولین قیمت 1,570
قیمت دیروز 1,570
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,410 1,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127170
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.831 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,567 1,575 45,000 2
1 1,809 1,546 1,576 6,004 1
2 8,858 1,541 1,577 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65