قیمت پایانی تغییر درصد
4,024 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,024 0.00 0.00
اولین قیمت 4,159
قیمت دیروز 4,024
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,244 3,840
بازه هفته 4,162 3,603
بازه سال - -
P/E 325944
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.635 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,510 3,972 3,990 16,795 1
1 1,000 3,960 3,999 15,000 1
1 10,000 3,951 4,014 2,742 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65