قیمت پایانی تغییر درصد
1,673 79.00 4.51

داده ها

آخرین معامله 1,693 59.00 3.37
قیمت پایانی 1,673 79.00 4.51
اولین قیمت 1,665
قیمت دیروز 1,752
بازه روز 1,797 1,665
قیمت مجاز 1,839 1,665
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135513
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 680
حجم معاملات 13.309 میلیون
ارزش معاملات 22.259 میلیارد
ارزش بازار 9.411 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.183 میلیون 10.33 میلیون
حقوقی 8.126 میلیون 2.979 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 195 175
حقیقی 189 170
حقوقی 6 5
تغییر حقوقی به حقیقی 8.611 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,582 1,689 1,695 11,904 1
1 4,122 1,672 1,699 5,000 1
1 30,000 1,669 1,700 52,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65