قیمت پایانی تغییر درصد
1,350 14.00 1.05

داده ها

آخرین معامله 1,355 19.00 1.42
قیمت پایانی 1,350 14.00 1.05
اولین قیمت 1,379
قیمت دیروز 1,336
بازه روز 1,390 1,314
قیمت مجاز 1,410 1,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109350
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 179
حجم معاملات 1.643 میلیون
ارزش معاملات 2.226 میلیارد
ارزش بازار 7.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.643 میلیون 1.643 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 70
حقیقی 62 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,354 1,364 6,900 2
2 89,749 1,350 1,365 40,636 1
1 3,000 1,325 1,369 6,009 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65