قیمت پایانی تغییر درصد
1,225 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,185 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,225 0.00 0.00
اولین قیمت 1,292
قیمت دیروز 1,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,181 1,069
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 99225
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 59,700 1,185 1,197 30,000 1
1 3,500 1,176 1,200 10,000 1
2 70,000 1,172 1,209 4,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65