قیمت پایانی تغییر درصد
4,154 189.00 4.35

داده ها

آخرین معامله 4,126 217.00 5.00
قیمت پایانی 4,154 189.00 4.35
اولین قیمت 4,369
قیمت دیروز 4,343
بازه روز 4,370 4,126
قیمت مجاز 4,560 4,126
بازه هفته 4,476 4,094
بازه سال - -
P/E 336474
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.229 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,312
حجم معاملات 8.624 میلیون
ارزش معاملات 35.829 میلیارد
ارزش بازار 23.366 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.612 میلیون 8.471 میلیون
حقوقی 9,858 150,508
تعداد خرید فروش
مجموع 718 232
حقیقی 716 230
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 584.26 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,025 4,100 4,126 1.654 میلیون 44
5 9,300 4,000 4,139 100,000 1
2 150,000 3,870 4,145 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65