قیمت پایانی تغییر درصد
3,505 160.00 4.78

داده ها

آخرین معامله 3,500 155.00 4.63
قیمت پایانی 3,505 160.00 4.78
اولین قیمت 3,512
قیمت دیروز 3,345
بازه روز 3,512 3,400
قیمت مجاز 1,410 1,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 283905
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,750
حجم معاملات 98.845 میلیون
ارزش معاملات 346.469 میلیارد
ارزش بازار 19.716 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 82.826 میلیون 75.661 میلیون
حقوقی 16.185 میلیون 23.35 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 667 381
حقیقی 654 367
حقوقی 13 14
تغییر حقوقی به حقیقی 25.113 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,390 3,479 3,500 256,088 9
1 33 3,478 3,505 300 1
1 4,295 3,477 3,506 69,957 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65