قیمت پایانی تغییر درصد
4,340 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,349 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,340 0.00 0.00
اولین قیمت 4,225
قیمت دیروز 4,340
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,566 4,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1979040
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.303 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 255 4,250 4,349 6,167 1
1 350 4,201 4,469 3,000 1
1 298 4,135 4,479 28,717 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65