قیمت پایانی تغییر درصد
4,982 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,063 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,982 0.00 0.00
اولین قیمت 5,136
قیمت دیروز 4,982
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,136 4,648
بازه هفته 5,136 4,550
بازه سال - -
P/E 2271792
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.939 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,942 5,055 5,068 1,189 2
1 894 5,050 5,069 15,999 2
1 3,000 5,020 5,070 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65