قیمت پایانی تغییر درصد
3,464 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,464 0.00 0.00
اولین قیمت 3,351
قیمت دیروز 3,464
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,282 3,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1579584
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.434 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,403 3,540 26,490 1
2 5,325 3,402 3,550 11,000 1
1 1,000 3,400 3,580 29,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65