قیمت پایانی تغییر درصد
4,235 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,215 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,235 0.00 0.00
اولین قیمت 4,490
قیمت دیروز 4,235
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,446 4,024
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1931160
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.199 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 200 1,000 4,215 1.237 میلیون 73
0 0 0 4,216 1 1
0 0 0 4,217 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65