قیمت پایانی تغییر درصد
3,810 5.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 3,820 5.00 0.13
قیمت پایانی 3,810 5.00 0.13
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,815
بازه روز 3,820 3,700
قیمت مجاز 4,282 3,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1737360
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 48,433
ارزش معاملات 182.844 میلیون
ارزش بازار 3.777 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 48,433 48,433
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 5
حقیقی 6 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 3,701 3,742 1,000 1
1 2,689 3,700 3,886 6,000 2
1 300 3,679 3,888 2,115 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65