قیمت پایانی تغییر درصد
4,129 147.00 3.44

داده ها

آخرین معامله 4,188 88.00 2.06
قیمت پایانی 4,129 147.00 3.44
اولین قیمت 4,440
قیمت دیروز 4,276
بازه روز 4,442 4,063
قیمت مجاز 4,489 4,063
بازه هفته 4,449 4,039
بازه سال - -
P/E 1882824
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 761
حجم معاملات 2.816 میلیون
ارزش معاملات 11.627 میلیارد
ارزش بازار 4.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.513 میلیون 2.816 میلیون
حقوقی 303,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 374 174
حقیقی 372 174
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.251 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,195 4,188 4,189 1,000 1
1 957 4,160 4,190 400 1
1 590 4,156 4,199 38,994 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65