قیمت پایانی تغییر درصد
11,217 88.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 11,190 115.00 1.02
قیمت پایانی 11,217 88.00 0.78
اولین قیمت 11,190
قیمت دیروز 11,305
بازه روز 11,190 10,801
قیمت مجاز 11,870 10,740
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 807624
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 68,701
ارزش معاملات 765.038 میلیون
ارزش بازار 3.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 68,801 68,801
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 24
حقیقی 17 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 370 11,121 11,190 4,803 5
1 140 11,120 11,249 250 1
1 6,000 11,119 11,250 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65