قیمت پایانی تغییر درصد
6,256 52.00 0.82

داده ها

آخرین معامله 6,412 104.00 1.65
قیمت پایانی 6,256 52.00 0.82
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,308
بازه روز 6,414 6,126
قیمت مجاز 6,623 5,993
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 450432
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 231
حجم معاملات 785,755
ارزش معاملات 4.916 میلیارد
ارزش بازار 2.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 665,755 785,755
حقوقی 120,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 88
حقیقی 70 88
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 750.72 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 23,000 6,251 6,414 499 1
2 100,000 6,250 6,415 6,000 1
1 4,000 6,235 6,430 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65