قیمت پایانی تغییر درصد
13,076 468.00 3.71

داده ها

آخرین معامله 13,238 630.00 5.00
قیمت پایانی 13,076 468.00 3.71
اولین قیمت 12,667
قیمت دیروز 12,608
بازه روز 13,238 12,500
قیمت مجاز 6,525 5,905
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 941472
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 988
حجم معاملات 3.78 میلیون
ارزش معاملات 49.426 میلیارد
ارزش بازار 4.318 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.75 میلیون 2.787 میلیون
حقوقی 30,000 992,748
تعداد خرید فروش
مجموع 248 385
حقیقی 247 382
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 12.589 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
54 410,012 13,238 13,250 84 1
1 2,261 13,202 13,273 3,683 2
3 9,219 13,200 13,441 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65