قیمت پایانی تغییر درصد
7,508 349.00 4.87

داده ها

آخرین معامله 7,516 357.00 4.99
قیمت پایانی 7,508 349.00 4.87
اولین قیمت 7,490
قیمت دیروز 7,159
بازه روز 7,516 7,258
قیمت مجاز 7,516 6,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 540576
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 130
حجم معاملات 1.327 میلیون
ارزش معاملات 9.959 میلیارد
ارزش بازار 2.479 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 398,745 683,361
حقوقی 927,812 643,196
تعداد خرید فروش
مجموع 24 71
حقیقی 22 69
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.137 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
54 1.962 میلیون 7,516 0 0 0
1 1,000 7,500 0 0 0
1 2,158 7,460 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65