قیمت پایانی تغییر درصد
7,080 97.00 1.35

داده ها

آخرین معامله 7,125 52.00 0.72
قیمت پایانی 7,080 97.00 1.35
اولین قیمت 7,152
قیمت دیروز 7,177
بازه روز 7,152 7,002
قیمت مجاز 6,525 5,905
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 509760
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 275
حجم معاملات 650,158
ارزش معاملات 4.603 میلیارد
ارزش بازار 2.338 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 418,057 650,158
حقوقی 232,101 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 84
حقیقی 84 84
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.643 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 722 7,125 7,139 13,200 4
1 165 7,105 7,140 59,231 4
4 112,283 7,103 7,150 6,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65