قیمت پایانی تغییر درصد
4,425 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,352 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,425 0.00 0.00
اولین قیمت 4,490
قیمت دیروز 4,425
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,357 3,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 318600
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.461 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,637 4,352 4,400 15,000 1
1 250 4,351 4,406 15,000 1
2 4,250 4,344 4,448 406 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65